English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 1043
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
60/2023/TT-BTC 07/09/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Tải về
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 Tải về
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 Nghị định Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Tải về
16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Thông tư Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Tải về
16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Thông tư Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Tải về
59/2023/TT-BTC 30/08/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Tải về
19/2023/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/2023/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang