English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 855
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
11/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2021 - 2022 Tải về
10/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
08/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
08/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
07/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
06/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
05/2021/NQ-HĐND 29/06/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về
12345678910...