English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 937
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2022/QĐ-UBND 12/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh Tải về
23/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2022/QĐ-UBND 26/08/2022 Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
21/2022/QĐ-UBND 23/08/2022 Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
20/2022/QĐ-UBND 16/08/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
19/2022/QĐ-UBND 10/08/2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/2022/QĐ-UBND 04/08/2022 Quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
17/2022/QĐ-UBND 27/07/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư thực hiện thuộc phạm vi ở trong và ngoài Khu kinh tế Định An trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
16/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 Ban hành Quy định bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang