English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4948

Triển khai Quy định số 22 của Trung ương và Quy định số 69 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 18/7, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 22-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai

Thay mặt thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cho rằng: xác định công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã góp phần tích cực, tác động mạnh đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy trong tỉnh; củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung được nêu trong Quy định. Thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Thực hiện đồng bộ, đầy đủ, toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với các Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo Bác. 

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát huy hơn nữa vai trò tích cực và trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Quá trình thực hiện cần bám sát phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, các phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát và quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Kịp thời tham mưu với cấp ủy chỉ đạo uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát, không để kéo dài, xảy ra vi phạm lớn dẫn đến phải kỷ luật.

Các cấp ủy cần chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo khắc phục nghiêm túc hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Đồng thời cần kiểm tra đột xuất, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, tăng cường kiểm tra, giám sát từ giai đoạn tiền kiểm tra sang giai đoạn hậu kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kí ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 28/7/2021 gồm 07 chương 36 điều. Quy định này áp dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên, bao gồm tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức, đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. Và Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị kí ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 06/7/2022, Quy định này gồm 04 chương, 58 điều.

Xuân Kha

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 591
  • Hôm nay: 31016
  • Trong tuần: 300,540
  • Tất cả: 48,808,835

Chung nhan Tin Nhiem Mang