English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4247

Tập trung thực hiện cải cách hành chính ngay từ đầu năm

Chiều ngày 1/2, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Ngô Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho biết: năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh đã tham mưu UBND sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan. Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm được đầu mối, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm đảm bảo đúng quy định, không vượt số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao.

Công tác xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 07 xã thuộc tỉnh Trà Vinh là xã an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh.

Công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tạo nền tảng cho các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh để theo dõi các Chỉ số đánh giá cấp tỉnh (PAR Index, PAPI, SIPAS, PCI, ICT Index), nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện chủ động phối hợp, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hoạt động theo đúng Hiến chương, Điều lệ, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Về công tác văn thư, lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ theo Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với VNPT Trà Vinh nâng cấp, hoàn thiện chức năng tạo lập và lưu trữ hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử…

Năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng chính quyền cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh: báo cáo đánh giá, phân tích kết quả xếp hạng các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR Index năm 2022 của tỉnh Trà Vinh; ban hành Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố”; thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở, ngành tỉnh phải tập trung thực hiện cải cách hành chính ngay từ đầu năm, chỉ đạo uốn nắn không để mất điểm ở những điểm nhỏ, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện tốt các tiêu chí được giao; cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; nâng cao cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị không riêng Sở Nội vụ mà các sở, ngành không được tham mưu trễ hạn, phải quan tâm làm tốt để hoàn thành nhiệm vụ; Sở Nội vụ phải tham mưu kịp thời về công tác bổ nhiệm nhân sự cho UBND tỉnh; những khó khăn vướng mắc, phải đưa ra ngay từ đầu để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Nguyên Chương

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 518
  • Hôm nay: 12908
  • Trong tuần: 246,478
  • Tất cả: 48,924,451

Chung nhan Tin Nhiem Mang