English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1930

Trà Vinh sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng ngày 21/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Các thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị

Trong năm 2022, Trà Vinh được Trung ương phân bổ 315,3 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình MTQG. Tỉnh phân bổ 172 tỷ đồng vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kết quả giải ngân vốn đến hết năm 2022 là trên 320 tỷ đồng, đạt 66%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 165,8 tỷ đồng, đạt 52,6%; vốn ngân sách tỉnh đối ứng giải ngân trên 155 tỷ đồng, đạt 90,2%.

Năm 2023, thực hiện 3 Chương trình MTQG, Trà Vinh được Trung ương phân bổ 468,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng là 202,4 tỷ đồng. Đến hết ngày 18/4/2023, giải ngân vốn ngân sách Trung ương trên 38 tỷ đồng, đạt 8,11%.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Thị Minh Nguyệt đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG.

Kết quả xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh có 6/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hội đồng thẩm định Trung ương đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện Duyên Hải và Cầu Ngang đạt chuẩn NTM. Tỉnh đã có 82/85 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 96,4%; 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đang lấy ý kiến 3 xã để công nhận xã NTM kiểu mẫu; có 632/641 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa và ấp NTM (đạt 98,6%); 219.690 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, NTM (đạt 95,6%).

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, tỉnh Trà Vinh đã giảm 1,68% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2021 (tương đương giảm 4.803 hộ), vượt 1,18% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến cuối năm 2022, tỉnh cũng giảm được 1,31% hộ nghèo vùng đồng bào DTTS (tương đương giảm 2.218 hộ), chưa đạt mục tiêu giao là 3%/năm. Do thực tế số hộ nghèo của 59 xã vùng đồng bào DTTS đầu năm 2022 là 6.581 hộ, chiếm tỷ lệ 3,91% so với tổng số hộ dân cư vùng đồng bào DTTS nên tỉnh không thực hiện đạt mục tiêu 3%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành tỉnh, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 3 chương trình MTQG; cần có kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí cụ thể cho từng ngành, từng địa phương; thường xuyên sơ kết đánh giá kết quả thực hiện của từng chương trình. Ông đề nghị Ban Chỉ đạo tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai định kỳ mỗi tháng để kịp thời nắm bắt được những ưu điểm, khuyết điểm ở từng lĩnh vực; qua đó, có giải pháp khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị; phát huy vai trò của người đứng đầu, đặc biệt ở cấp cơ sở. Các địa phương phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết giao, trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác giảm nghèo, chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chung tay tham gia thực hiện các chương trình. 

Phương An

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 346
  • Hôm nay: 2974
  • Trong tuần: 263,162
  • Tất cả: 48,542,353

Chung nhan Tin Nhiem Mang