Liên minh hợp tác xã Việt Nam sơ kết 2 năm thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 1622
Chiều ngày 29/11, Ban Kế hoạch - Hỗ trợ Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thường trực Liên minh HTX Việt Nam khu vực phía Nam và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2022 - 2023) thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự có ông Huỳnh Lam Phương, Trưởng Cơ quan Thường trực Liên minh HTX Việt Nam khu vực phía Nam; ông Phạm Minh Điển, Trưởng Ban Kế hoạch - Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam; ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh HTX Trà Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Trà Vinh; Thường trực Liên minh HTX 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tổng số kinh phí ngân sách nhà nước của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giao cho Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023 trên 121,6 tỷ đồng.

Về kết quả, năm 2022, Liên minh HTX Việt Nam được giao 24,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án về đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin và nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Phương phát biểu tham luận tại hội nghị

Năm 2023, Liên minh HTX Việt Nam được giao trên 50,2 tỷ đồng để thực hiện các dự án về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin và nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Liên minh HTX Việt Nam đã được giao trên 12,1 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Liên minh HTX Việt Nam đã được giao 7,5 tỷ đồng để thực hiện triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, thành lập Trung tâm OCOP Quốc gia; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị.

Tại hội nghị, các đại biểu còn báo cáo kết quả thực hiện 3 Chương trình MTQG của các tỉnh thành phía Nam cùng với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Phạm Minh Điển, Trưởng Ban Kế hoạch hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Điển, Trưởng Ban Kế hoạch - Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam đồng cảm, chia sẻ những khó khăn vướng mắc các đại biểu gặp phải trong quá trình triển khai 3 Chương trình MTQG như: khó khăn về nguồn nhân lực, kinh phí triển khai thực hiện chương trình; kết quả giảm nghèo chưa mang tính bền vững; một số chính sách mang tính chất hỗ trợ ngắn hạn, thời vụ; chưa khai thác được việc huy động nguồn lực tại chỗ,...

Đồng thời, Trưởng Ban Kế hoạch - Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam cho biết sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu để đưa vào báo cáo chung và báo cáo với Chính phủ.

Ngân Linh

 

Tin khác