• 25/08/2023

  Tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác

  Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Cầu Ngang đã từng bước đi vào nền nếp, thành việc thường xuyên, liên tục đã tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngay sau khi kết luận được ban hành, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai trong toàn Đảng bộ. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân trong đó có anh Trang Phú Lũy - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cầu Ngang.

 • 27/07/2023

  Cầu Ngang: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Tình thương bao la ấy của Người là bài học vô cùng quý giá, không chỉ trong đời sống chính trị mà đã trở thành đạo lý, đạo đức xã hội trong cuộc sống của chúng ta.

 • 20/03/2023

  Cầu Ngang: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và học tập, làm theo Bác

  Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cầu Ngang luôn quan tâm, coi trọng việc lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong huyện. Từ năm 2021 - 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

 • 15/12/2022

  Thượng tọa Thạch Rây - Gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã minh chứng lời dạy của Bác, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay lời dạy ấy càng được củng cố sâu sắc hơn. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề cấp thiết trong xây dựng con người và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa xác định ngay từ đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội.

 • 25/11/2022

  Cầu Ngang: Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên nhìn từ thực tiễn

  Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở Đảng bộ huyện Cầu Ngang đã được cụ thể hóa thành việc làm thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân được thể hiện rõ nét. Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở.

 • 03/06/2022

  Cầu Ngang: Kết quả nổi bật qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

  Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhìn chung, bộ phận chuyên trách các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

 • 17/05/2022

  Hội LHPN Cầu Ngang: Tổng kết hội thi sưu tầm hình ảnh cuộc đời và hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 16/05, Hội LHPN Cầu Ngang tổ chức hội nghị tổng kết hội thi sưu tầm hình ảnh cuộc đời và hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội thi múa Dân vũ; xây dựng mô hình sinh kế đa ngành nghề giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Hội LHPN các cấp nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4 và 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Hội thi thu hút hội viên phụ nữ 15 cơ sở hội và Hội Phụ nữ Công an huyện, mỗi đơn vị tham gia 1 bài dự thi tập thể hoặc cá nhân, mỗi bài dự thi tối thiểu 15 hình ảnh về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác. Hội thi góp phần nâng cao kiến thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ n

 • 11/02/2022

  Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cầu Ngang tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TU của Tỉnh ủy Trà Vinh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”.

 • 30/12/2021

  Cầu Ngang: Nâng cao chất lượng mô hình học tập và làm theo gương Bác

  Năm 2021 là năm cả nước nói chung, huyện Cầu Ngang nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi,… từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là việc xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng mô hình học tập và làm theo gương Bác.

 • 30/11/2021

  Bí thư chi bộ gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Võ Hồng Niên, Bí thư Chi bộ ấp Bào Sen, xã Mỹ Hòa luôn gương mẫu, trách nhiệm, quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cùng với chi bộ lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
 • Đang online: 4
 • Hôm nay: 7
 • Trong tuần: 1 722
 • Tất cả: 3753263
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner