Hội LHPN huyện Cầu Ngang chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-BTV, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2026 và các quy định, hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN đã tổ chức, triển khai và ban hành Kế hoạch số 26/KH-BTV, ngày 05/11/2020 về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Cầu Ngang lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời chọn Hội LHPN xã Thuận Hòa chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Tính đến ngày 13/4/2021, Hội LHPN các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đơn vị cuối cùng hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ là Hội LHPN xã Mỹ Long Bắc và xã Hiệp Mỹ Đông.

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Cầu Ngang lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cầu Ngang phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức, tạo khí thế sôi nổi trong các cấp Hội. Hội LHPN các xã, thị trấn đã đăng ký 18 công trình chào mừng Đại hội. Riêng Hội LHPN huyện đăng ký 03 công trình. Nhìn chung, việc tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026 ở các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung và tiến độ. Thời gian tổ chức Đại hội được bố trí phù hợp, đại biểu dự Đại hội chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Việc thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh, dự thảo báo cáo chính trị của BCH Hội LHPN huyện Cầu Ngang khóa XI trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện khóa XII được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình Hội LHPN các xã, thị trấn đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. Đã thực hiện đầy đủ 05 bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia BCH, BTV, Chủ tịch và Phó Chủ tịch, công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ đúng quy trình, Đại hội đã thảo luận dân chủ, bầu 164 ủy biên ban chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu (tái cử 125, tham gia lần đầu 39) tại phiên họp đầu tiên BCH khóa mới đã bầu 47 ủy viên Thường vụ (tái cử 40, tham gia lần đầu 07), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên đủ số lượng 160 đại biểu chính thức và 29 đại biểu dự khuyết.  

Thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 ở các xã, thị trấn là tiền đề quan trọng để Hội LHPN huyện tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2021.

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Kiên Thị Minh Nguyệt, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bảng tượng trưng nhà mái ấm tình thương tại đại hội

BCH Hội LHPN thị trấn Mỹ Long khóa mới ra mắt hạ quyết tâm; đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của xã Mỹ Long Nam ra mắt, hứa hẹn

                Đại biểu biểu quyết dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Các sản phẩm do hội viên làm trưng bày tại đại hội phụ nữ Thạnh Hòa Sơn

Mỹ Hiểu

 

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2841
  • Trong tuần: 17,162
  • Tất cả: 950,110