Cầu Ngang: Có 05 hồ, ao nằm trong danh mục không được san lấp để phòng chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định phê duyệt danh mục 07 hồ, ao không được san lấp trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh. Trong đó, huyện Cầu Ngang có 05 hồ, ao nằm trong danh mục không được san lấp để phòng chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước.

Theo danh mục vừa được UBND tỉnh phê duyệt, huyện Cầu Ngang có 05 hồ, ao không được san lấp để phòng chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước gồm: Hồ nước ấp Huyền Đức, ao ấp Tân Lập và ao ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn; ao ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa; ao Bàu Dài, xã Nhị Trường. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố danh mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho các địa phương, đơn vị có liên quan biết, thực hiện. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao UBND huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ hồ, ao không được san lấp đúng mục đích, loại hình chức năng và theo quy định của pháp luật.

Quang Minh

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 8,990
  • Tất cả: 1,392,306