Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang kiểm tra công tác vệ sinh cảnh quang môi trường theo Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang Trần Thị Kim Chung cùng lãnh đạo UBND huyện vừa đến kiểm tra công tác vệ sinh cảnh quang môi trường theo Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang kiểm tra công tác vệ sinh cảnh quang môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn xây dựng nông thôn mới trên địa xã Thuận Hòa và Hiệp Hòa

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành và các xã - thị trấn trong huyện Cầu Ngang thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường, tổ chức thu gom trên 243,2 tấn rác thải; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh đảm bảo thông thoáng các tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 216km. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 103 tuyến đường hoa, với chiều dài 113 km, qua đây từng bước cải thiện cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn. Đặc biệt, các xã, thị trấn đã trồng hơn 25.000 cây hoa các loại trên các tuyến đường nông thôn để hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và nâng thôn mới nâng cao. Hiện nay, huyện Cầu Ngang có 8/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt 06 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đến kiểm tra thực tế tại một số địa phương đang diễn ra các hoạt động vệ sinh cảnh quang môi trường, Bí thư Huyện ủy Trần Thị Kim Chung lưu ý: Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác vệ sinh môi trường, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với phát huy vai trò tự quản của ven, tổ dân cư tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa bàn ấp, khóm, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND huyện, gắn với việc nâng chất, xây dựng tiêu chí thứ 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã- thị trấn tập trung chỉ đạo củng cố, nâng chất hoạt động các ven, tổ dân cư. Chú trọng, gắn hoạt động tự quản của ven, tổ dân cư với các mô hình như: Mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Câu lạc bộ môi trường của Hội Cựu chiến binh; Phong trào Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; Phong trào "Rào xanh, ngõ sáng" của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện" và "Ngày Chủ nhật xanh" của Đoàn Thanh niên... để phát huy và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Bảo Lộc
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 707
  • Trong tuần: 9,714
  • Tất cả: 1,463,005