Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Cầu Ngang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị UBND huyện Cầu Ngang và các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) để tránh lây lan trên địa bàn.

 

Tiêu hủy heo mắc bệnh để phòng tránh bệnh dịch tả heo châu Phi lây lan 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bệnh DTHCP đã tái phát trở lại từ cuối tháng 9/2021 tại xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè và lây lan sang 13 xã/04 huyện (Cầu Kè, Cầu Ngang, Càng Long và Duyên Hải); đã tiêu hủy 537 con heo, khối lượng 40.216 kg. Để kịp thời tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp đề nghị UBND huyện Cầu Ngang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, các ngành có liên quan tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh DTHCP như: Xây dựng kế hoạch dập dịch bệnh DTHCP, địa phương bám sát nội dung các văn bản sau: Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 19 về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1218/QĐUBND ngày 20/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt mức hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm bị tiêu hủy và mức hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025; Hướng dẫn số 205/HD-SNN-CNTY ngày 22/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều kiện tái đàn heo trong tình hình bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để hạn chế tối đa việc tái phát dịch và lây lan diện rộng. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học; định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc, sát trùng chuồng trại; thường xuyên kiểm tra thể trạng heo, khi phát hiện các triệu chứng bất thường báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn kịp thời. Khi xảy ra bệnh DTHCP, tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm theo quy định, thành lập các chốt kiểm soát để kiểm soát việc vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào vùng dịch, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán heo, sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến người chăn nuôi về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Quang Minh

Bản đồ hành chính