Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội khuyến học

Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh vừa kết hợp Hội Khuyến học huyện Cầu Ngang tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh đến dự.

Bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh  đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có trên 90 đại biểu là Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã, thị trấn và Chi hội trưởng Chi hội các ấp, khóm trên địa bàn huyện. Đại biểu được nghe ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh triển khai các nội dung như: Quyết định 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030; Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch 75/KH-SGDĐT-HKH,ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học tỉnh về thực hiện chương trình “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công nhận các mô hình học tập” ...

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các cán bộ hội ở cơ sở hiểu biết hơn về vai trò, trách nhiệm người cán bộ hội khuyến học ở cơ sở; đồng thời cụ thể hóa nội dung các quyết định vào công tác hội, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 -2030. 

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 2639
  • Trong tuần: 22,436
  • Tất cả: 1,832,328