UBMTTQ Việt Nam Ngang ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Đoàn kết Công giáo huyện

UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Đoàn kết Công giáo huyện giai đoạn 2022-2027. Ông Nguyễn Văn Trãi, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và các Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện tham dự. 

UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Đoàn kết Công giáo huyện giai đoạn 2022-2027

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Trãi, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và Trần Công Ngọ, Phó Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cầu Ngang ký kết nội dung chương trình phối hợp công tác về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, phát huy những giá trị đạo đức của tôn giáo; động viên chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp vận động đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia lao động sản xuất; xây dựng nông thơn mới, bảo vệ môi trường; động viên đồng bào Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”... 

Từ năm 2017 đến nay, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cầu Ngang đã vận động hơn 5,7 tỷ đồng thực hiện các phong trào từ thiện bác ái như hỗ trợ nhà đại đoàn kết, khoan giếng nước, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên truyền vận động giáo dân tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...   

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 19,329
  • Tất cả: 2,041,609