Cầu Ngang: Hơn 27,6 tỷ đồng thực hiện 05 chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện Cầu Ngang triển khai thực hiện 05 chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, từ nguồn vốn phân bổ của tỉnh hơn 27,6 tỷ đồng thực hiện 05 chương trình, gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 23 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 600 triệu đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non 3 tỷ; cho vay nhà ở Nghị định 100 là 01 tỷ đồng. Kết quả, đến nay huyện đã giải ngân hơn 22,8 tỷ đồng, đạt 82,66% vốn giao; trong đó giải ngân cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hộ khó khăn vùng sâu, vùng dân tộc Khmer 22,73 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 85 triệu đồng.

Đình Cảnh

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 150
  • Hôm nay: 4077
  • Trong tuần: 20,292
  • Tất cả: 2,362,033