Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Ngang sơ kết 2,5 năm “ Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2023

Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Ngang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN  huyện triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2025", gắn với triển khai Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 04/5 2021 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo" tỉnh "Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình giai đoạn 2021- 2025”, 2,5 năm qua Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức được 305 cuộc, có 17.385 lượt người dự. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là quyền trực tiếp của nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể luôn phát huy dân chủ và tăng cường đối thoại với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn, giải quyết kịp thời những phản ảnh, kiến nghị của nhân dân theo Quy định 11-QĐi/TW… Riêng 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan nhà nước huyện, xã - thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Kết quả hiện có 27 mô hình đang thực hiện và duy trì 13 mô hình hiệu quả; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới… 6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Ngang đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ban Dân vận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế; Quyết định số 391-QĐ/HU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Cầu Ngang. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã - thị trấn tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia hòa giải ở cơ sở. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện mô hình quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” hiệu quả và có tính nhân rộng… 

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 2569
  • Trong tuần: 37,486
  • Tất cả: 3,344,095