MTTQVN xã Thuận Hòa: Đồng hành trong công tác chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam  tỉnh Trà Vinh  phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ nguồn lực trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, MTTQVN xã Thuận Hòa đã tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tính đến nay, Ban thường trực đã phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên vận động được 2.791 phần quà trị giá hơn 700 triệu đồng (trong đó có 103 triệu đồng tiền mặt) để hỗ trợ cho hơn 1.620 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh và người dân trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung tại địa bàn xã.