Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Kỳ họp thứ 19 - HĐND huyện Cầu Ngang (khóa XI) vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp nhằm đánh dấu mốc thời gian kết thúc 01 nhiệm kỳ hoạt động (2016-2021). Những năm qua, HĐND huyện tiếp tục đổi mới các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt nội dung cho các kỳ họp, đã nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò là của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bà Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp thứ 19-HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Thường trực HĐND Cầu Ngang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021, cho biết: HĐND huyện Cầu Ngang có 35 đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện khóa XI tổ chức 18 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 08 kỳ họp chuyên đề. Ban hành 156 nghị quyết, trong đó có 57 nghị quyết về tổ chức, 71 nghị quyết về kinh tế - xã hội. Các kỳ họp được tổ chức theo hướng đổi mới và phát huy dân chủ trí tuệ của đại biểu, trong đó dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện, các ban của HĐND huyện họp bàn và thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp và có phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nên dự thảo các nghị quyết và các báo cáo cũng như tờ trình phục vụ cho kỳ họp đều được chuẩn bị tốt về nội dung, đảm bảo thời gian luật định. Trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thông qua các hình thức như: giám sát tại kỳ họp HĐND huyện, giám sát giữa hai kỳ họp HĐND, giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND…được 54 cuộc, có 324 lượt người tham gia. Nội dung, chương trình giám sát phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Ngoài ra, HĐND thực hiện quyền giám sát thông qua thẩm tra, xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Qua giám sát, khảo sát đã chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất những giải pháp có tính khả thi để các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thực hiện công tác phối hợp giám sát luôn đảm bảo tính khách quan, hiệu quả và xử lý kịp thời những vấn đề được phát hiện, phát sinh qua giám sát.  

Một trong những công tác được các đại biểu HĐND quan tâm, đó là công tác tiếp xúc cử tri, đa số đại biểu đã dành nhiều thời gian và thực hiện tương đối tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND để báo cáo về chương trình làm việc và kết quả các kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện, Thường trực và các ban HĐND huyện tổ chức 644 cuộc tiếp xúc có hơn 10.640 cử tri dự. Qua các cuộc tiếp xúc có 2.963 ý kiến kiến nghị, hơn 2.750 kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND huyện, UBND huyện tiếp thu giải trình giải quyết đạt tỷ lệ hơn 71%. Ngoài ra, đại biểu HĐND huyện còn tham gia với đại biểu Quốc hội khóa XIII, tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 19-Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện khóa 

Theo bà Trần Thị Kim Chung - Chủ tịch HĐND huyện: Nét nổi bật hoạt động HĐND huyện là chất lượng qua các kỳ họp đã được nâng lên, những vấn đề đưa ra trình kỳ họp sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện công tác giám sát chuyên đề, kiến nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cấp. Công tác phối hợp hoạt động giữa thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN huyện đã phát huy được vị trí, vai trò và chức năng hoạt động các bên. Kịp thời giải quyết các vấn đề mới nảy sinh đáp ứng nguyện vọng nhân dân. Nhờ đó, các nghị quyết HĐND huyện đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành tập trung nhiều biện pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra và làm chuyển biến bộ mặt phát triển kinh tế-  xã hội ở địa phương.  

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân khóa mới sắp đến gần. Ngày 23/5/2021, cử tri huyện Cầu Ngang cùng với cử tri cả nước tham gia bỏ lá phiếu để lựa chọn những người đủ tài, đức, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, chăm lo cho sự nghiệp phát triển của đất nước vào cơ quan quyền lực Quốc hội và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (HĐND các cấp). Do đó, nhằm đảm bảo phát huy vai trò của HĐND khóa mới, bà Trần Thị Kim Chung nhấn mạnh: Những thành tựu và những hạn chế trong nhiệm kỳ khóa XI sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt hơn nữa những lợi ích thiết thực của Nhân dân trong nhiệm kỳ sắp tới. Hoạt động của HĐND luôn được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UBMTTQ cùng các tổ chức đoàn thể nhằm đưa hoạt động đạt hiệu quả. Do đó, trong xây dựng nội dung kế hoạch giám sát, tổ chức giám sát chuyên đề, đây là chức năng nâng cao hoạt động HĐND phải được chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chất lượng của người đại biểu dân cử là khâu quyết định, vì thế yêu cầu đặt ra đối với đại biểu HĐND phải có năng lực nhất định, nắm vững luật pháp, có kỹ năng và dành nhiều thời gian thích hợp cho hoạt động HĐND huyện. Riêng đối với Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện là nhân tố quyết định đảm bảo cho HĐND thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo luật định cần bố trí nhân sự ngang tầm với nhiệm vụ, có uy tín, bãn lĩnh, năng động, sáng tạo, quyết đoán, giữ vai trò điều hòa phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết. Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND huyện, nên phải có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về nội dung, chương trình và thời gian, văn bản phải đảm bảo chất lượng, chủ tọa điều hành kỳ họp phải thật khoa học, dân chủ, cởi mở nhằm phát huy tốt vai trò thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đại biểu.

Nhiệm kỳ của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sắp kết thúc, HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát thường xuyên theo luật định, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa mới. Với vai trò là cầu nối giữa cử tri, nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, mong rằng nhiệm kỳ mới, HĐND huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.

Trung Kiên
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 435
  • Trong tuần: 15,933
  • Tất cả: 1,331,802