Cầu Ngang: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công với cách mạng

Cầu Ngang là địa phương giàu truyền thống cách mạng, trong 2 cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, huyện có số lượng lớn người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Toàn huyện có 2.518 liệt sĩ, 918 thương binh, 5.782 gia đình có công với cách mạng, 369 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là những mất mát lớn lao, nhưng cũng là niềm vinh dự, tự hào về những đóng góp của quân và dân trong huyện đối với sự nghiệp cách mạng.

Để đền đáp, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Trong suốt 74 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với các mạng”. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công. Việc thực hiện các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thực sự đã trở thành động lực vật chất, tinh thần giúp các gia đình vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, làm chủ cuộc sống.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây

Đảng bộ huyện Cầu Ngang luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Sự cống hiến hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân là vô cùng to lớn, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho cả con, cháu mai sau. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người. Làm tốt công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta, củng cố niềm tin của Nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cơ sở giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn, có hiệu quả thiết thực, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Cầu Ngang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc các đối tượng là thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng. Cùng với nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi từ ngân sách nhà nước, hoạt động chăm sóc người có công ngày càng phát triển, được cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với các mạng”, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức thăm viếng, tặng quà các gia đình trong dịp lễ, tết được đẩy mạnh. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, áo lụa tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện tốt. Bên cạnh việc chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân, công tác tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện, bia ghi danh liệt sĩ tại các xã, thị trấn, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ được nỗ lực thực hiện.

Nhiều chế độ ưu đãi đối với người có công trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng được triển khai thực hiện tốt. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Nhờ các giải pháp tích cực, đến nay huyện Cầu Ngang có 100% gia đình đang hưởng chế độ chính sách ưu đãi có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với ý chí, nghị lực rất đáng khâm phục đã nỗ lực phấn đấu trong công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chống đói nghèo, lạc hậu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 

Kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021) là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Các thế hệ người Việt Nam nói chung, huyện Cầu Ngang nói riêng mãi mãi khắc ghi những chiến công hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn của đồng bào, chiến sĩ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam, là nguồn lực tinh thần quý báu tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và Nhân dân huyện Cầu Ngang xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Trung Dũng
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 15,938
  • Tất cả: 1,331,807