Cầu Ngang: Xây dựng nông thôn mới trong điều kiện “Bình thường mới”

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cầu Ngang, đến cuối tháng 11/2021, Cầu Ngang có thêm xã Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Đây là nỗ lực vượt bật của cả hệ thống chính trị của các địa phương trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoàn thành nghị quyết Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới năm 2021, tiến tới xây dựng thành công  huyện nông thôn mới cuối năm 2022.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác xóa nghèo, chính sách dân tộc Khmer, xã Nhị Trường hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Năm 2021, huyện Cầu Ngang tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời thực hiện hiệu quả vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang, cho rằng: Thực hiện phương châm hành động năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, Cầu Ngang thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” và Công văn số 260-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, huyện Cầu Ngang tập trung nỗ lực thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, gắn với củng cố và nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới đã được công nhận. Để đạt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới trong điều kiện “Bình thường mới” huyện chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và Nhân dân, nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc làm thiết thực, đã đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn đến từng xóm ấp, hộ gia đình và đời sống người dân nông thôn. Ngoài ra, nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng. 

Mô hình chuyển đổi đất lúa sang nuôi tôm công nghệ cao cho thu nhập gấp 15 đến 20 lần của anh Lê Văn Học, xã Thạnh Hòa Sơn

Mô hình chuyển đổi đất độc canh cây lúa sang trồng màu cho thu nhập gấp 3 đến 5 lần xã Thuận Hòa góp phần xóa nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer

Theo Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng 11 tháng năm 2021 Cầu Ngang huy động các nguồn vốn hỗ trợ  từ Trung ương, tỉnh, huyện hơn 60 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Các xã quan tâm phát triển sản xuất,  nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực hơn 18 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông nông thôn, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…Kết quả, qua công tác điều tra, rà soát đến nay toàn huyện có 30.454/32.975 hộ đạt 8 nội dung gia đình văn hóa - nông thôn mới, tăng 3.077 hộ so với cuối năm 2020, đạt 92,35%. Hiện nay huyện có 81/90 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới; 8/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, đến cuối tháng 11/2021, Cầu Ngang có thêm xã Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Các xã Hiệp Mỹ Đông xã Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao cuối năm. Xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Biểu dương sự nỗ lực vượt bật của cả hệ thống chính trị của các địa phương trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Huyện ủy Trần Thị Kim Chung - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, đánh giá: “Trong điều kiện khó khăn vừa phòng chống dịch Cocvid-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, các xã đã nỗ lực gấp đôi để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra, trong đó nổi bật nhất là xây dựng thành công xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Có thể nói trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị bao giờ ấp, xã cũng là nơi cực nhất, trong đó có xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, đến thời điểm cuối tháng 11/2021 huyện có thêm 3 xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 gồm: xã Nhị Trường, xã Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Các xã Hiệp Mỹ Đông xã Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây nỗ lực phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu là một thành tích đáng ghi nhận, biểu dương,...

Xác định “Người dân nông thôn là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới”, từ kết quả nói trên, cả hệ thống chính trị tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng nông thôn mới, không được chủ quan nóng vội, chạy theo thành tích; nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên. Có như vậy cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội “đồng thuận” thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng thành công huyện nông thôn mới cuối năm 2022. 

Đình Cảnh

 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 664
  • Trong tuần: 9,671
  • Tất cả: 1,462,962