Cầu Ngang quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2022

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Cầu Ngang đề ra Nghị quyết số 03-NQ/HU “Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022”. Qua thời gian triển khai thực hiện, huyện đã được những kết quả rất thiết thực và đang dần hoàn thiện những tiêu chí cuối cùng để hoàn thành mục tiêu vào cuối năm 2022.

Xác định mục tiêu “Xây dựng huyện NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; gắn kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị”, thời gian qua, Cầu Ngang đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM của huyện. Ông Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang cho biết: Quán triệt phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới” trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng NTM; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thực hiện liên tục, quyết liệt, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM bằng nhiều hình thức thiết thực, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng NTM với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kế thừa, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác đang triển khai ở nông thôn, đồng thời bổ sung dự án hỗ trợ đối với các lĩnh vực cần thiết để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; chủ động thực hiện ưu tiên đối với những tiêu chí không cần vốn đầu tư, những tiêu chí thuộc trách nhiệm của cấp xã; đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện. 

Đường về xã nông thôn mới Nhị Trường

Bằng nhiều giải pháp trọng tâm và hiệu quả, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cầu Ngang đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng: Bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện; sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh; chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân từng bước được nâng lên; cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định; quốc phòng được củng cố và tăng cường. Đến nay, Cầu Ngang có 11/13 xã (huyện có 13 xã và 02 thị trấn) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 02 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện cũng đã trình tỉnh thẩm định, xét, công nhận xã Hiệp Mỹ Đông đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; hoàn chỉnh hồ sơ để trình tỉnh thẩm định, xét, công nhận xã Trường Thọ đạt chuẩn NTM năm 2021; đồng thời phấn đấu đến cuối quí I/2022 hoàn thành hồ sơ và đề nghị tỉnh thẩm định, xét, công nhận xã Long Sơn. 

Đối với xây dựng huyện NTM, đến nay Cầu Ngang đạt 06/09 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí gồm quy hoạch (tiêu chí 1, hiện đạt khoảng 90%), y tế - văn hóa - giáo dục (tiêu chí 5, đạt khoảng 50%) và môi trường (tiêu chí 7, đạt khoảng 70%). Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt gần 55,2 triệu đồng/người. Toàn huyện còn 2.328 hộ nghèo/37.507 hộ, chiếm 6,21% so tổng số hộ; 3.921 hộ cận nghèo, chiếm 10,45% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ); tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,97%; xây dựng 103 tuyến đường hoa có tổng chiều dài gần 180 km với trên 64.000 cây hoa các loại...
Theo ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang, dù còn không ít những khó khăn phía trước, nhưng với mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, tin rằng, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong huyện sẽ chung sức, đồng tâm để xây dựng thành công huyện NTM trong năm 2022. Và để thực hiện đạt được mục tiêu quan trọng đó, trước hết huyện sẽ tập trung toàn lực để hoàn thiện 03 tiêu chí còn lại; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tốt nhất về nhận thức và hành động trong Nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, tăng cường công tác phối hợp giữa cấp huyện với cấp xã và phân cấp rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ; giữ vững và phát huy những thành quả đạt được, củng cố và nâng chất các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, nhất là xây dựng xã Long Sơn đạt chuẩn NTM trong quí I/2022, xã Hiệp Mỹ Tây đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Mỹ Long Nam đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng mong sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, nhất là đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn huyện nhằm đạt nội dung của tiêu chí 7 về môi trường, để huyện sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại, qua đó vừa xây dựng thành công huyện NTM Cầu Ngang, vừa góp phần tiến thêm một bước trong tiến trình xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn NTM trước năm 2025 theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy.

Linh Phương
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1345
  • Trong tuần: 36,262
  • Tất cả: 3,342,871