Cầu Ngang: Kết quả nổi bật qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhìn chung, bộ phận chuyên trách các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Lễ ra mắt mô hình “Tổ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế hộ gia đình” của Hội LHPN xã Long Sơn

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 8 kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện. Đối với công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi, đảng bộ; đặc biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, tính đến nay, đã có trên 98% đảng viên và 80% đối tượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không phải là đảng viên đăng ký thực hiện. Ngoài ra, chỉ đạo các chi, đảng bộ duy trì và đăng ký thực hiện 96 mô hình, trong đó có 65 mô hình tập thể, 31 mô hình cá nhân (có 15 mô hình mới) trên các lĩnh vực, điển hình ở một số mô hình mới như: mô hình “Nuôi cua đinh thương phẩm”; mô hình “Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cây Bí Đỏ”; mô hình “Tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân”; mô hình “Tổ tiết kiệm hỗ trợ hội viên tham gia BHXH tự nguyện”; mô hình “Tuyến đường hoa gắn với tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua Hội săn khụm, người có uy tín”; mô hình “Tổ tiết kiệm mua BHYT hộ gia đình” của Hội LHPN xã Long Sơn; mô hình “Mẹ đỡ đầu” mô hình này do Chi bộ Khối Đoàn thể huyện thực hiện, đến nay mô hình đã nhận đỡ đầu 10 trẻ em mồ côi cha mẹ trong đại dịch Covid-19, với mức trợ cấp hàng tháng 600.000 đồng/trẻ em,...

Việc xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị. Kết quả, đến nay đã có 26 chi bộ ngành huyện; có 220 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (97 chi bộ ấp, khóm và 123 chi bộ ngành) hoàn thành việc chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch, đạt trên 98% đảng viên (đã trừ các đồng chí miễn sinh hoạt, miễn công tác). Đối với việc hướng dẫn đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở ấp, khóm đăng ký học tập và làm theo, đến nay đã có trên 40% đoàn viên, hội viên thực hiện.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng tiếp tục xây dựng chuyên mục “Sinh hoạt chuyên đề” và Chuyên mục “Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những bài viết đưa vào Tờ Thông tin Cầu Ngang để các chi bộ triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập. Kết quả đến nay, đã đăng tải được 24 tin, bài tập trung ở một số nội dung như: Viết về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác ở các lĩnh vực; trích đăng tải các nội dung của chuyên đề toàn khóa... Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trạm Truyền thanh xã, thị trấn, Trang thông tin điện tử huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền các bài viết giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là tuyên truyền trên các hệ thống loa phát thanh tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo do cơ quan, đơn vị tạo lập; thông qua các hội thi,... Kết quả trong năm qua, đã tuyên truyền, đăng tải và chia sẻ các bài viết từ các trang mạng chính thống khác trên 100 tin, bài; Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn đã phát 55 bản tin, 25 bài viết về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đánh giá chung qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, các chi, đảng bộ, địa phương trong huyện cơ bản đạt được những kết quả tích cực; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã nhận thức, hành động đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập làm theo Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ…

Phú Lũy

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 1337
  • Trong tuần: 36,254
  • Tất cả: 3,342,863