Xã Thạnh Hòa Sơn quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023
Xã Thạnh Hòa Sơn là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 2.137 hộ, với 7.965 nhân khẩu, trong đó có 1.524 hộ khmer, chiếm 71,3%. Là 1 trong 8 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, xã Thạnh Hòa Sơn đề ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào năm 2023.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thông tin về quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM, ông Lê Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, sau khi Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM,  Đảng uỷ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 18/02/2021 về xây dựng xã NTM năm 2021 và UBND xã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 21/02/2021 về thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2021. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ xã đến ấp...về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM. Nhìn chung từ công tác tuyên truyền cho thấy nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân được nâng cao, hiểu mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM, qua đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn thể Nhân dân trong xã. Toàn xã có 2.131/2.137 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, NTM, đạt 99,71%, kết quả có 2.069/2.137 hộ được công nhận gia đình văn hóa, NTM, đạt 96,81%;  6/6 ấp được công nhận ấp văn hóa, ấp NTM đạt 100%.

Đại biểu tham dự buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thạnh Hòa Sơn đạt chuẩn xã NTM

Ông Dương Sĩ Hiền, ấp Lạc Thạnh B chia sẻ: ”Lúc đầu khi được các cấp chính quyền mời tuyên truyền về chủ trương và phát động đăng ký thực hiện 8 nội dung gia đình NTM, gia đình tôi và nhiều hộ dân trong ấp đăng ký nhưng vẫn còn bỡ ngỡ. Sau khi được nghe cán bộ xã, ấp tuyên truyền chúng tôi hiểu, biết được rõ hơn về chủ trương và mục tiêu của việc xây dựng NTM là nhằm đổi mới bộ mặt xóm ấp, nâng cao mức sống cho người dân. Bản thân gia đình vận động người dân cộng đồng dân cư hiến đất, hiến cây, hoa màu để xây dựng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp, tích cực vận động mạnh thường quân đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng tuyến đương thắp sáng dài hơn 1,5km, kinh phí hơn 30 triệu đồng”.

Đến nay, qua thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xã đã phát động Nhân dân thực hiện chuyển đổi 47,5 ha Cánh Đồng trước ấp Lạc Hòa đất lúa (vụ lúa kém hiệu quả) chuyển sang chuyên màu, 1 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò... đã mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao giá trị sản xuất của xã; trong năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản của xã đạt 866,017 tỷ đồng. Song song đó, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: mô hình nuôi bò sinh sản ở ấp Lạc Hòa; mô hình nuôi tôm thâm canh mật độ cao của hộ ông Lê Văn Học, ấp Cầu Vĩ,... Việc phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm, phương pháp phát triển sản xuất quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên kết giữa các hộ và doanh nghiệp, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả tiếp tục được mở rộng. Năm 2021 phát triển mới 02 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, nâng lên đến nay trên địa bàn xã có 82 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho 252 lao động, giá trị sản xuất ước đạt 68 tỷ đồng. 

Cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã Thạnh Hòa Sơn đạt chuẩn xã NTM

Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đào tạo nghề, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; giúp người dân nắm vững và áp dụng vào các quy trình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả cao, hạn chế được rủi ro, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đồng thời cùng với các mô hình phát triển kinh tế của các ngành đoàn thể như: Hội nông dân với mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình nuôi bò sinh sản; Hội Phụ nữ với mô hình tiết kiệm, tín dụng, nuôi gà thả vườn; Đoàn xã với mô hình nuôi bò thịt; Hội Khuyến học với mô hình nuôi heo đất,... đã góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 52.196.000 đồng/người/năm 2021. 

Ông Lâm Minh Nhân, Trưởng Ban phát triển, Bí thư Chi bộ ấp Lạc Thạnh A bày tỏ: “Ấp Lạc Thạnh A có 417 hộ, qua tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia xây dựng NTM, kết quả toàn ấp có 417 hộ đạt 8 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, NTM, chiếm 100%. Quá trình xây dựng NTM, ấp đã vận động 116 hộ dân hiến đất, cây trái, hoa màu, ngày công lao động mở rộng xây dựng tuyến đường Hương lộ 22, chiều dài 1,5km, trị giá trên 400 triệu đồng; vận động thực hiện 02 tuyến đèn đường chiều dài 03 km, trị giá gần 100 triệu đồng. Từ khi phát động xây dựng NTM đến nay, diện mạo nông thôn trong ấp ngày thêm đổi mới”. 

Đến nay, xã đã huy động nguồn lực xây dựng NTM với kinh phí trên 167,6 tỷ đồng (trong đó, người dân đóng góp trên 2,7 tỷ đồng), xã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hiện 100% đường liên xã được nhựa hóa; trên 50% đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; trên 70% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên; cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên; an ninh, trật tự xã hội của xã tiếp tục được giữ vững…; công tác khám, chữa bệnh; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chất lượng dạy và học; công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, các gia đình khó khăn… được cấp ủy đảng, Chính quyền và toàn thể Nhân dân trong xã quan tâm, chú trọng. 

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thạnh Hòa Sơn đạt chuẩn xã NTM, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Vào những tháng còn lại của năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền cùng nhân dân huyện Cầu Ngang đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt để xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2022. Trong quá trình xây dựng huyện NTM, thành tích của các xã được công nhận đạt chuẩn NTM,  trong đó có xã Thạnh Hòa Sơn là rất đáng được trân trọng. Những thành tích và kết quả đạt được của xã Thạnh Hòa Sơn trong thời gian qua là cả sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của xã Thạnh Hòa Sơn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Đề nghị xã Thạnh Hòa Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nêu cao đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần người dân, nhất là đồng bào dân tộc; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, góp phần chung tay xây dựng thành công huyện NTM trong năm 2022, xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2023.

Xây dựng NTM là quá trình lâu dài “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xã Thạnh Hòa Sơn xác định việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện, động viên tinh thần cho người dân thực hiện vai trò làm chủ thông qua cộng đồng, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường, tự vươn lên, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Trung Kiên
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 1 067
  • Tất cả: 3770110
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Đường Quang Thập, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email:caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner