Cầu Ngang: Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Cầu Ngang đã quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, năm 2022, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện giảm mạnh, nguyên nhân do một phần khó khăn về kinh tế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 của một số hộ dân, cùng với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 là quy định có tác động lớn, theo đó các xã khu vực III và khu vực II không được hưởng chính sách ngân sách nhà nước đóng BHYT. Ngoài ra, trong năm 2020 - 2021 trên địa bàn huyện có 8 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Bảo hiểm Xã hội huyện Cầu Ngang tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại xã Hiệp Mỹ Tây

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11/01/2022 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quyết định số 9181/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 và Kế hoạch số 143/KH-BHXH ngày 21/02/2022 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh về thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm Xã hội huyện đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp truyền thông từ trực tiếp đến gián tiếp, đẩy mạnh tổ chức truyền thông mạng xã hội zalo, tổ chức ra quân và tuyên truyền nhóm nhỏ tại nhà,… cụ thể: Phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, các ngành đoàn thể, UBND các xã, Ban nhân dân các ấp,… tổ chức đối thoại, tuyên truyền với người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong quần chúng nhân dân, trong thân nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục,… Đồng thời, phối hợp với một số sư cả chùa Khmer cung cấp tờ bướm những điều cần biết về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong phật tử để tuyên truyền, vận động tham gia. Bên cạnh cung cấp kịp thời danh sách người chưa tham gia BHYT trên địa bàn các xã để các xã tiếp tục ra quân vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Tính đến ngày 12/8/2022, tổng số người tham gia BHYT là 96.299 người, tăng 826 người (bao gồm số người tham gia BHYT ngoài huyện là 6.494 người), đạt 76,30% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao; tỷ lệ bao phủ so với dân số của huyện là 78,78% dân số (96.299/122.238 người) và đạt 82,06% kế hoạch UBND huyện (UBND huyện giao 96%). Tổng số người tham gia BHXH là 8.555 người (bao gồm người tham gia ngoài huyện là 3.076 người) chiếm tỷ lệ bao phủ 11,70% so với lực lượng lao động (73.093 người) và đạt 92,84% so với kế hoạch UBND huyện giao (UBND huyện giao 12,6% lực lượng lao động). Trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 6.463 người (trong đó người tham gia ngoài huyện là 3.076 người). Số người tham gia BHXH tự nguyện: 2.092 người đạt 58,35% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, chiếm tỷ lệ bao phủ 2,86% lực lượng lao động và đạt 71,03% kế hoạch UBND huyện giao (UBND huyện giao là 4,02% lực lượng lao động). Về BHYT học sinh, tính đến ngày 12/8/2022, tổng số học sinh tham gia BHYT là 18.726/21.639 học sinh, chiếm tỷ lệ bao phủ là 86,54%. Trong 18.726 học sinh tham gia BHYT thì có 4.688 học sinh do ngân sách nhà nước đóng (hộ nghèo, cận nghèo,…); nếu tính số học sinh tham gia BHYT tại trường học trừ số học sinh được ngân sách đóng thì có 14.038/16.951 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 82,81%.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm Xã hội huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

Một là, tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy và Ủy ban nhân huyện lãnh, chỉ đạo việc triển khai thực thiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể và trưởng ban nhân dân các ấp tuyên truyền, vận động theo nhóm nhỏ từng hộ gia đình để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Phối hợp với UBND các xã trên địa bàn có lịch tiếp xúc cử tri thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong các cuộc tiếp xúc cư tri. Lập gửi danh sách những người chưa tham gia BHYT và những người đến hạn đóng cho các cộng tác viên đại lý thu và UBND các xã, thị trấn rà soát và tiếp tục vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ba là, triển khai hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2022 - 2023 cho các trường nhằm thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2022 - 2023.

Bốn là, phối kết hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các xã, thị trấn rà soát và lập danh sách hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện BHYT cho nhóm đối tượng này.

Năm là, phối hợp với Bưu điện huyện, Ban Chỉ đạo công tác BHXH, BHYT các xã, thị trấn và cộng tác viên đại lý thu triển khai hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên cơ sở danh sách hộ gia đình chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn các ấp, khóm.

Với sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, cùng với tinh thần, trách nhiệm cao, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, vai trò nòng cốt của BHXH huyện, tin tưởng rằng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất, góp phần cho huyện đạt các chỉ tiêu về BHXH, BHYT và xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Minh Luân
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1545
  • Trong tuần: 36,462
  • Tất cả: 3,343,071