Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới

Cầu Ngang là một trong những huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2022, nên huyện chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các xã NTM, NTM nâng cao. Tuy nhiên một số chỉ tiêu trong tiêu chí mới cao hơn so với bộ tiêu chí trước, nên các xã NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện chưa đạt tiêu chí NTM.

Ông Lê Văn Phi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang cho biết: Xác định được các vấn đề này, các xã NTM, NTM nâng cao tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra, góp phần cùng huyện xây dựng thành công huyện NTM. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới, đối với xã NTM nâng cao, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của các tiêu chí đòi hỏi các xã cần phải chủ động nâng cao hơn so với trước. Hiện huyện có 03 xã NTM nâng cao (Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016 - 2020). Qua rà soát theo theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, các xã tự đánh giá Mỹ Long Bắc đạt 11/19 tiêu chí, Hiệp Mỹ Đông đạt 12/19 tiêu chí, Mỹ Long Nam đạt 10/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt như: y tế, trường học, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, giao thông.
Mỹ Long Bắc là một trong những xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022, tuy nhiên qua rà soát tiêu chí NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới, Mỹ Long Bắc chưa đạt tiêu chí giao thông, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Ông Dương Văn Đởm, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Long Bắc cho biết: Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã tranh thủ nguồn vốn của trên, đồng thời huy động sức dân tham gia tích cực xây dựng các tuyến đường nông thôn gắn với vệ sinh cảnh quan môi trường; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất, xã tập trung vận động người dân tiếp tục chuyển đổi tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đa dạng cây trồng, vật nuôi. Đồng thời quy hoạch lại vùng sản xuất từ 02 vụ lúa - 01 vụ màu sang 01 vụ lúa - 02 vụ màu tập trung ở ấp Hạnh Mỹ, Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc đến ấp Sóc Hoang, xã Mỹ Hòa trên diện tích 30ha với cây trồng có giá trị kinh tế cao như dưa hấu, bí đỏ, đậu bắp… ngoài ra, xã kêu gọi nhà đầu tư kết cấu hạ tầng đường giao thông, điện phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, thúc đẩy kinh tế của xã phát triển.

Mô hình ương dưỡng cây giống của hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Thạch, xã Nhị Trường cung cấp người dân trong và ngoài xã

Người dân ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc chăm sóc hoa tạo cảnh quan môi trường

Đối với 10 xã NTM, có từ 02 - 06 tiêu chí chưa đạt tập trung ở các tiêu chí: giao thông, nghèo đa chiều, trường học, thu nhập, nhà ở dân cư, y tế, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Trường Thọ là một trong những xã đạt tiêu chí NTM thấp nhất so với các xã NTM khác (13/19 tiêu chí) và là xã vừa công bố lễ đón nhận xã NTM trong tháng 7/2022. Các tiêu chí chưa đạt như: giao thông, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều. Do từng là xã nghèo thuộc Chương trình 135, có đồng bào Khmer sinh sống 73,56% nên khi rà soát theo bộ tiêu chí mới, đòi hỏi các chỉ tiêu trong tiêu chí mới cao hơn tiêu chí cũ, vì thế có một số tiêu chí chưa đạt. Đặc biệt là tiêu chí nghèo đa chiều, y tế, thu nhập phải đạt cao hơn so với trước. Ông Trần Vân Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thọ cho biết: XDNTM là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xã hội đẹp hơn, với đích đến nâng cao đời sống và tinh thần cho người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng chất lượng các tiêu chí NTM, tập trung những tiêu chí đạt thấp. Trong phát triển kinh tế, xã quy hoạch lại vùng sản xuất theo hướng tập trung, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, chú trọng phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia XDNTM gắn với thực hiện tốt vệ sinh cảnh quan môi trường.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang, huyện có 13/13 xã NTM được công nhận. Những tháng còn lại, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ để xây dựng đạt chuẩn huyện NTM. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM, đặc biệt là lấy điển hình từ thực tế phong trào, các mô hình có hiệu quả để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cùng chung tay XDNTM. Chỉ đạo các xã phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh của địa phương, tranh thủ vốn của trên xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt trong xây dựng huyện NTM, huyện tự đánh giá đạt 07/09 tiêu chí. Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá của các sở, ngành tỉnh, huyện đạt 04/09 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường và chất lượng môi trường sống. 

Đối với tiêu chí giao thông, huyện chỉ đạo thực hiện hạng mục xây dựng bến xe huyện đang trong giai đoạn lập hồ sơ mời thầu. Tiêu chí về y tế - văn hóa - giáo dục, huyện triển khai xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, tiến độ thi công đạt 30%; khu sinh hoạt văn hóa thể thao đạt 05%; quảng trường huyện đạt 15%; đầu tư 1,3 tỷ đồng xây dựng hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, 02 nhà xe cho học viên, lối đi nội bộ khu dạy văn hóa của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tiêu chí về kinh tế, trên địa bàn huyện có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn, mặc dù về hồ sơ pháp lý đã đạt nhưng về hiện trạng đầu tư kết cấu hạ tầng không đạt. Do cụm công nghiệp đang làm đường dẫn, nên chưa triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải tập trung. Chợ trung tâm huyện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, hiện chưa đạt do không có phân khu chức năng; không có biển thông báo, sơ đồ chỉ dẫn từng khu vực; sàn một số khu vực buôn bán thực phẩm chưa đảm bảo; nhà vệ sinh chưa đạt (quy định bố trí cách biệt, tiêu dội nước tự hoại, 25 hộ kinh doanh/nhà vệ sinh), chưa đáp ứng yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ như về bàn bày bán thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy khám sức khoẻ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, các cam kết,… Ngoài ra, huyện đang phối hợp thực hiện các bước để thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp. 

Tiêu chí về môi trường, huyện vận hành hiệu quả bãi rác và lò đốt cụm xã Mỹ Long Bắc để nâng công suất xử lý rác; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tham gia phân loại rác và nhân rộng mô hình, hỗ trợ dụng cụ phân loại để khuyến khích người dân tham gia thực hiện. Đề xuất xây dựng phê duyệt đề án hoặc kế hoạch quản lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất tối thiểu 200 m3/ngày đêm. Chỉ đạo xã Kim Hòa và thị trấn Mỹ Long gửi quy chế bảo vệ môi trường của 02 làng nghề để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan chuyên môn cấp huyện. Tiêu chí về chất lượng môi trường sống, huyện đề xuất xây dựng và phê duyệt kế hoạch hoặc đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn huyện.

Thanh Nguyên
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 1460
  • Trong tuần: 36,377
  • Tất cả: 3,342,986