Phát động tham gia Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”

Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang đã ban hành kế hoạch phát động tham gia Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”. Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải toàn văn kế hoạch để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia.
KE%20HOACH%20CUOC%20THI%20VIET%20TIM%20HIEU%20NQDH%20DANG%20BO%20TINH%20TRA%20VINH.doc
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1425
  • Trong tuần: 22,733
  • Tất cả: 3,285,459