Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cầu Ngang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 02 ngày 30 và 31/5, Hội Nông dân huyện Cầu Ngang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và 139 đại biểu đại diện 18.993 hội viên trong huyện.

Ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 4.264 lượt hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 47,4% so với hộ đăng ký. Qua các phong trào, các cơ sở hội đã vận động 89 hộ khá giàu cho 91 hộ nghèo mượn đất sản xuất, xây dựng mới 06 căn nhà tình thương, hỗ trợ 250 phần quà, tổng giá trị hơn 120 triệu đồng, từ đó giúp trên 200 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân hiến 27.327m2 đất, đóng góp 837 triệu đồng và 977 ngày công cùng địa phương thi công, sửa chữa 87 tuyến đường nông thôn; bình quân hàng năm có 18.495 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa - nông thôn mới, trong đó có 18.331 hộ hội viên. Đến nay, tổng nguồn vốn hỗ trợ nông dân toàn huyện trên 3,8 tỷ đồng, thực hiện 14 dự án nuôi bò sinh sản, có 133 hội viên tham gia. Ngoài ra, tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp trên 5.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ trên 197 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Cầu Ngang đề ra 15 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Trên 98% cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội; phát triển hội viên mới đạt 95% so với hộ nông nghiệp; vận động hội viên hoạt động, sinh hoạt theo Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đạt 90% so với tổng số hội viên hiện có; hàng năm thành lập mới từ 02 chi hội nông dân nghề nghiệp trở lên; đưa 100% cán bộ chuyên trách hội, chi hội trưởng, phó và 50% tổ trưởng tổ hội được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác hội; có 60% hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cuối nhiệm kỳ có 55% trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mỗi cơ sở hội phối hợp hướng dẫn thành lập từ 01 - 02 mô hình tổ hợp tác, giới thiệu 01 mô hình kinh tế của chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp lên hợp tác xã; phối hợp với các ngành thực hiện mỗi xã, thị trấn có 01 sản phẩm OCOP.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân trong huyện trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Hội Nông dân các cấp, nhất là Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua. Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. 

BCH khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 24 đồng chí, bầu 25 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX. Bà Trần Thị Thu Dung, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trung Kiên
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1373
  • Trong tuần: 22,681
  • Tất cả: 3,285,407