Triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam

Triển khai Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 với mục đích xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Đồn Biên phòng Mỹ Long tuần tra trên biển

Đồn Biên phòng Mỹ Long tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cầu Ngang

Theo kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm từ ngày 01/01/2022 Luật Biên phòng Việt Nam được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách; điều ước quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam. Thời gian hoàn thành tháng 6 năm 2021, trong đó Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong tháng 9 năm 2021 trình Chính phủ 02 Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam (quy định chi tiết khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 27); quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của bộ đội biên phòng (quy định chi tiết khoản 2 Điều 22).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng các Đề án/Dự án triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam như sau: “Đề án Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết” trong tháng 9/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án. “Đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới” trong tháng 9/2021, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.“Dự án Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của bộ đội biên phòng giai đoạn 2021-2025” trong tháng 9/2021, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án. Năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn tài liệu phục vụ công tác tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Biên phòng Việt Nam. Tài liệu phục vụ công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật, gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; tập hệ thống văn bản pháp luật về Biên phòng; sách hỏi, đáp về Luật Biên phòng Việt Nam; tập đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; sổ tay chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Quang Minh
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 499
  • Trong tuần: 15,997
  • Tất cả: 1,331,866