Mục tiêu, phướng hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm ( 2011 – 2015 ) 

- Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, Tranh thủ tốt các nguồn lực từ bên ngoài và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa kinh tế huyện phát triển nhanh và bền vững.

 

- Tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - ngư - lâm nghiệp.

 

- Tập trung rà soát, điều chỉnh huy hoạch, xác định vùng trọng điểm lúa màu, tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tích cực, để nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao.

 

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để duy trì tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đở ngành chức năng tỉnh để lập dự án và đẩy mạnh công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số ngành nghề có tiềm năng và nguồn nguyên liệu tại chổ; triển khai thực hiện tốt các chương trình khuyến công, đào tạo nghề cho lao động và các dự án khôi phục các làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

 

- GDP mức độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm ( 2006 - 2010 ) đạt 12,31%; Tăng 14%/năm thời kỳ 2011 - 2015.

 

- Cơ cấu kinh tế: Ðến năm 2015: tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng từ 14,65% lên 24,14%; Dịch vụ từ 34,51% lên 38,33%; giảm tỷ trọng ngành nông – ngư - lâm nghiệp từ 50,84 còn 37,54%.

 

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

 

+ Sản lượng lúa đến 2015 đạt 150.000 -164.000 tấn, lúa đặc sản từ 8.000 – 10.000 ha; mở rộng diện tích màu hàng năm đạt từ 11.000 – 14.000 ha.

 

+ Về chăn nuôi chú trọng phát triển đàn bò, cải thiện chất lượng con giống trong chăn nuôi theo hướng thịt và nâng cao chất lượng, giá trị đến năm 2015: Tổng đàn bò 40.000 con.

 

+ Ðến năm 2015: diện tích nuôi thủy sản các loại đạt trên 12.350 ha.

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1652
  • Trong tuần: 22,960
  • Tất cả: 3,285,686