Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Cầu Ngang (Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Cầu Ngang)

C%C3%B4ng%20khai%20quy%E1%BA%BFt%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20n%C4%83m%202019.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1023
  • Trong tuần: 12,580
  • Tất cả: 1,629,044