Sở Nội vụ Trà Vinh kiểm tra việc giao biên chế và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Cầu Ngang

Ngày 14/4, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh do ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc giao biên chế và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Cầu Ngang. Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo UBND huyện cho biết: Đến thời điểm này, UBND huyện đã phân bổ số lượng biên chế công chức năm 2021 cho 13 cơ quan chuyên môn và phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, biên chế công chức hành chính được UBND tỉnh giao năm 2021 cho huyện 88 biên chế, biên chế có mặt 81/88; biên chế viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh giao 1.688 chỉ tiêu, số biên chế hiện có 1.497/1.688 chỉ tiêu. Huyện có 13 xã, 02 thị trấn (trong đó 11 xã loại 1, 04 xã loại 2), tổng số cán bộ, công chức cấp xã được bố trí 333/337 người; những người hoạt động không chuyên trách là 187/202 người. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn trực thuộc, gồm 12 vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành; 55 vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ và 14 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ, các ngành trực thuộc và UBND các xã - thị trấn quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho 72 công chức, 1.497 viên chức và 157 công chức cấp xã đúng quy định.

Phát biểu kết tại luận buổi kiểm tra, ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh mục đích của cuộc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc giao biên chế và phân công, bố trí, cán bộ, công chức để có hướng tháo gỡ, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Trong thời gian tới, ông Bùi Văn Bình lưu ý địa phương tiếp tục sắp xếp, bố trí các chức danh công chức đảm bảo phù hợp theo từng vị trí việc làm. Có kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chưa phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xem xét tuyển dụng, bổ sung biên chế công chức theo chỉ tiêu được phân bổ hàng năm.

Bảo Lộc
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 2859
  • Trong tuần: 17,180
  • Tất cả: 950,128