Cầu Ngang tăng cường kiểm tra, giám sát chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026”, đến nay Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện và các xã - thị trấn đã tập trung chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện cho các thành viên, bên cạnh kịp thời thông tin tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thực hiện, luôn bám sát vào kế hoạch, lịch trình thời gian và các công việc của UBBC tỉnh. Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử. Từ đó, triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo đúng luật định, tính đến ngày 18/4/2021, quy trình tổ chức hiệp thương ở cấp huyện, cấp xã - thị trấn cũng như các phần việc có liên quan đến công tác bầu cử diễn ra đúng thời gian theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Trần Thị Kim Chung chỉ đạo UBBC các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

Ông Phạm Thiện Bửu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện thông tin: Qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba cấp huyện có tổng số 54 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, số đại biểu được bầu là 32 đại biểu (nữ 25 ứng cử viên, chiếm 46,3%; dân tộc 12 ứng cử viên, chiếm 22,2%; ngoài Đảng 08 ứng cử viên, chiếm 14,8%; đại biểu trẻ 27 ứng cử viên, chiếm 50%; tái cử 17 ứng cử viên, chiếm 31,5% so với tổng số ứng cử viên). Riêng đối với cấp xã - thị trấn, tổng số người tham gia ứng cử 648 người, số đại biểu được bầu 388 đại biểu. Hiện nay, theo thống kê toàn huyện có 103.393 cử tri sẽ thực hiện quyền công dân tham gia bỏ lá phiếu bầu chọn những người đủ tài, đức đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo lịch trình thời gian, các xã - thị trấn đã niêm yết xong danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã - thị trấn và những nơi công cộng của các khu vực bỏ phiếu.

Để công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới đạt kết quả tốt, bà Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện cho biết: Thời gian qua, Trung ương, tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời công tác bầu cử. Sự hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc của UBBC tỉnh, cũng như được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở; sự kết hợp chặt chẽ giữa UBBC, HĐND, UBND huyện, xã - thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đạt kết quả theo yêu cầu kế hoạch của UBBC huyện đề ra, các mặt công tác diễn ra đảm bảo đúng luật định. Từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, UBBC huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo nội dung thời gian lịch trình. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử, họp mặt các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Tổ bầu cử, tổ chức ứng cử viên tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Bên cạnh, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử đảm bảo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thường xuyên theo dõi tình hình dư luận trong nội bộ và ngoài quần chúng nhân dân, chỉ đạo kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử … góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trung Kiên
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 2357
  • Trong tuần: 16,678
  • Tất cả: 949,626