Cầu Ngang có 32 đại biểu HĐND cấp huyện và 388 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đã bỏ phiếu bầu 287 đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và 2.720 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Trong đó, cử tri huyện Cầu Ngang đã bỏ phiếu bầu 32 đại biểu HĐND cấp huyện và 388 đại biểu HĐND cấp xã.

Trong 287 đại biểu HĐND cấp huyện có 93 đại biểu nữ, 50 đại biểu dân tộc thiểu số, 61 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, 12 đại biểu ngoài Đảng, 137 đại biểu tái cử so với số người trúng cử, 14 đại biểu tôn giáo; 90 đại biểu công tác tại các cơ quan Đảng, 119 đại biểu công tác tại các cơ quan chính quyền, 41 đại biểu công tác tại UBMTTQ và các tổ chức thành viên, 02 đại biểu công tác tại Tòa án Nhân dân, 01 đại biểu công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân, 17 đại biểu công tác trong ngành công an và quân đội, 17 đại biểu công tác tại các cơ quan, đơn vị khác. Còn trong 2.720 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 693 đại biểu nữ, 611 đại biểu dân tộc thiểu số, 1.106 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, 82 đại biểu ngoài Đảng, 1.488 đại biểu tái cử so với số người trúng cử, 67 đại biểu tôn giáo; 382 đại biểu công tác tại các cơ quan Đảng, 723 đại biểu công tác tại các cơ quan chính quyền, 461 đại biểu công tác tại UBMTTQ và các tổ chức thành viên, 178 đại biểu công tác trong ngành công an và quân đội, 976 đại biểu công tác tại các cơ quan, đơn vị khác.

Được biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử huyện Cầu Ngang quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đúng lịch trình thời gian quy định. Việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các khu vực bỏ phiếu, nơi công cộng thực hiện đầy đủ, thuận tiện cho cử tri theo dõi, nghiên cứu để lựa chọn; nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc bố trí phòng bỏ phiếu, trang trí khu vực bỏ phiếu cơ bản theo hướng dẫn, đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ tốt cho ngày bầu cử; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, đặc biệt tập trung tuyên truyền tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, quyền bầu cử của công dân,…; xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn toàn huyện.

Quang Minh
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 501
  • Trong tuần: 15,999
  • Tất cả: 1,331,868