Cầu Ngang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 02/8, Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 120 đại biểu là Trưởng, phó các phòng, ban ngành đoàn thể huyện và đảng viên các chi đảng bộ ngành huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Qua hội nghị giúp cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên trong huyện nắm vững nội dung, văn kiện, nhất là những nội dung cốt lỗi và những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết; tuyên truyền nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Theo kế hoạch, sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Trung Kiên
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 100
  • Hôm nay: 2804
  • Trong tuần: 22,601
  • Tất cả: 1,832,493