Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại huyện Cầu Ngang

Ngày 30/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Ngang.

Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Long Bắc và huyện Cầu Ngang giai đoạn 2016 - 2021; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (nội dung công khai để Nhân dân biết, hình thức công khai, trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai), nội dung, hình thức, thẩm quyền, chủ thể Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, việc công khai thông tin tại cơ quan, đơn vị; nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Qua công tác giám sát cho thấy các địa phương trên địa bàn huyện cơ bản triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại địa phương; Nhân dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, quyết định những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy. Qua việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn góp phần củng cố bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh; các mặt hoạt động kinh tế, chính trị được ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ những kết quả thực tế, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; vai trò trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức và Nhân dân được phát huy. Mối quan hệ giữa tổ chức chính quyền với các tổ chức đoàn thể và Nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ trong đời sống xã hội ở khu dân cư, cơ quan đơn vị ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, đời sống của đại bộ phận người dân được cải thiện, nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương giảm dần; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính được triển khai thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thạch Phước Bình đề nghị các địa phương nắm vững quan điểm chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ ở cơ sở, giúp người dân thấy rõ quyền lợi, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của công dân về quyền làm chủ của mình. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hoặc làm không tốt, gây hậu quả xấu. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến Nhân dân trong xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư dự án và những nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng hoạt động chủ động, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, công chức ở cơ sở, công khai minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, chống quan liêu, cửa quyền, độc đoán. Nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, kịp thời giải quyết thỏa đáng, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh kéo dài gây bức xúc, khiếu nại vượt cấp.

Bảo Lộc
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 725
  • Trong tuần: 19,670
  • Tất cả: 2,041,950