Huyện ủy Cầu Ngang triển khai chương trình công tác tháng 9/2022

Ngày 05/9, Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị sơ kết tình hình công tác tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2022. Đồng chí Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các Phó Bí thư chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư -Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Trong tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 22/01/2022 của Huyện ủy “Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022”. Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được 20 cuộc, có 4.121 đảng viên dự, đạt 98,63% . Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 35 đảng viên; phát triển 32 đảng viên, nâng tổng số đến nay phát triển được 98 đảng viên, đạt 115% nghị quyết. Về kinh tế, vụ lúa Hè - Thu  xuống giống đạt 97,7% kế hoạch, năng suất đạt 5,2 tấn/ha. Cây màu xuống giống 16.167 ha, đạt 90,3%. Tổng sản lượng thủy sản hơn 23.193 tấn, đạt trên 80%. Thi công hoàn thành 58 công trình thủy lợi nội đồng. Phát triển mới 22 doanh nghiệp, đạt 62,86%. Về xây dựng nông thôn mới, thực hiện Quyết định 320/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện đạt 7/9 tiêu chí. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng được các cấp, các ngành và các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo. Chính sách an sinh xã hội, công tác đối với người có công, công tác dân tộc - tôn giáo được triển khai thực hiện có hiệu quả...

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành, các xã ,thị trấn tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo xây dựng 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh. Giữ vững, nâng chất các tiêu chí của các xã nông thôn mới hiện có, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt tập trung thực hiện tiêu chí BHYT hộ gia đình. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành báo cáo, các nội dung, thủ tục, hồ sơ tiêu chí huyện nông thôn mới gửi Trung ương. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch. Tiếp tục hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP. Tập trung công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiểm tra, rà soát hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Thực hiện tốt kế hoạch năm học 2022-2023 và quan tâm hỗ trợ kịp thời cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện học tập trong năm học mới...

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 741
  • Trong tuần: 19,686
  • Tất cả: 2,041,966