Huyện ủy Cầu Ngang: Sơ kết công tác tháng 8 năm 2023

Ngày 12/9, Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng đánh giá tình hình công tác tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9 năm 2023. Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tháng 8/2023 tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy; chuyên đề năm 2023 của tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”; nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đến nay huyện đã kết nạp được 97 đảng viên mới, đạt 66,9% nghị quyết. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 337 đồng chí dự…Về kinh tế, diện tích lúa 2023 đạt 100,6% kế hoạch, năng suất bình quân 5,6 tấn/ha. Vụ màu đến nay toàn huyện xuống giống hơn 15.094 ha đạt hơn  81% so kế hoạch. Vụ tôm có 11.654 lượt hộ thả nuôi với số lượng 02 tỷ 605 triệu con giống trên diện tích 5.808 ha, đến nay sản lượng thu hoạch hơn 20.789 tấn. Bên cạnh có 2.854 hộ thiệt hại với số lượng 468,6 triệu con giống trên diện tích 1.323 ha. Thu ngân sách 778,9 tỷ đồng, đạt hơn 101%  kế hoạch...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu nghị quyết đạt thấp, để tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời định hướng dư luận xã hội, phản bác thông tin xấu, độc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo kế hoạch. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Về kinh tế, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Theo dõi chặt tình hình sản xuất cây lúa, cây màu, nuôi thủy sản, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, phấn đấu 100% xã, thị trấn có sản phẩm OCOP. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày Đồng khởi Mỹ Long (14/9/1960 - 14/9/2023). Tập trung thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN đạt chỉ tiêu. Tổ chức tốt các hoạt động Tết Trung thu và Lễ Sêne - Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1423
  • Trong tuần: 22,731
  • Tất cả: 3,285,457