Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang

Chiều ngày 14/9/2023, đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra Tỉnh ủy

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, đề án, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời lãnh, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân…Kết quả triển khai được 1.218 cuộc, có 82.384 lượt người dự, có hơn 98% đảng viên. Song song đó, Huyện ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy để cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng được kịp thời, đảm bảo nội dung và sát tình hình thực tế, đúng quy định Điều lệ Đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bộ với đổi mới kinh tế, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tại buổi làm việc, các Ban Đảng Tỉnh ủy và đồng Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp những mặt còn hạn chế trong thời gian qua, như: Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án, kết luận của Tỉnh ủy thiếu kịp thời; việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng đôi lúc còn chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu; công tác tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, dân tộc Khmer còn hạn chế. Việc tạo nguồn kết nạp đảng viên là lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch thực hiện Đề án số 04 ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa đạt yêu cầu…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong công tác lãnh chỉ đạo, triển khai, quán triệt cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng… Thời gian tới, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung tốt hơn nữa công tác kiện toàn bộ máy chính trị từ huyện đến xã, thị trấn. Trên cơ sở các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu ban hành nghị quyết, kế hoạch, đề án chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương về công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc Khmer trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh chỉ đạo, sức chiến đấu cơ sở đảng. Xây dựng, nhân rộng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt. Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng chi hội trưởng ấp, khóm; lực lượng học sinh, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc Khmer nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, trách nhiêm người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; nâng cao chất lượng các mô hình, nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy đoàn kết nội bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 và Nghị quyết huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đình Cảnh

 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1501
  • Trong tuần: 22,809
  • Tất cả: 3,285,535