Cầu Ngang triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Chiều ngày 05/3, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cầu Ngang tổ chức hội nghị tổng kết phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các ngành và các xã - thị trấn tổ chức tuyên truyền, PBGDPL được 7.383 cuộc, có hơn 288.100 lượt người dự.  Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được 112 giờ, ước khoảng 90.000 lượt người nghe. Biên soạn và phát hành hơn 1.000 quyển tài liệu hỏi - đáp pháp luật. Hiện nay, huyện có 43 tủ sách pháp luật (trong đó chùa Khmer 23 tủ sách, các xã - thị trấn 20 tủ sách). Công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua tư vấn và trợ giúp pháp lý được quan tâm, kết quả năm qua trợ giúp 09 trường hợp thuộc các lĩnh vực như đất đai, dân sự, hôn nhân,… thông qua trợ giúp pháp lý đã tư vấn, giải thích pháp luật nhiều vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân. Năm 2021, huyện Cầu Ngang đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp PBGDPL như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức các phiên tòa giả định; triển khai, hướng dẫn các phòng, bàn ngành huyện và UBND các xã - thị trấn thực hiện đúng lộ trình quy định Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục PBGDPL bằng hình thức thực hiện “Ngày pháp luật” theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện biểu dương những kết quả đạt được qua công tác phối hợp PBGDPL năm 2020 mà các tập thể, cá nhân triển khai, tổ chức thực hiện.  Năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành thành viên, các xã - thị trấn tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp mình đảm bảo đúng thành phần quy định. Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, tham mưu UBND huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch PBGDPL. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, góp phần đưa nội dung tuyên truyền PBGDPL đi vào chiều sâu, người dân dễ tiếp nhận.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Dịp này, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 23 tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PBGDPL năm 2020.

Trung Kiên

 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 639
  • Trong tuần: 9,003
  • Tất cả: 1,392,319