Ban CHQS huyện Cầu Ngang nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên
Là đơn vị khung thường trực có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và sẵn sàng động viên khi cần thiết. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các địa phương, làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên và bảo đảm chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị đúng pháp luật. Quá trình tổ chức thực hiện, tích cực đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng động viên lực lượng. Vì thế, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng DBĐV của huyện được xây dựng đúng luật, chất lượng cao, sẵn sàng động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Qua thực tế các lần huấn luyện lực lượng DBĐV, hằng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp cơ quan quân sự địa phương phúc tra, đăng ký sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đúng quy định. Trên cơ sở đó, thống nhất danh sách, chốt quân số để địa phương huy động và bàn giao đúng chỉ tiêu, thành phần. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị bảo đảm mô hình học cụ, trang bị kỹ thuật, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến có hiệu quả. Huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao thể lực cho bộ đội, xây dựng nội dung sát tình hình thực tế, phù hợp địa bàn đóng quân, bảo đảm “huấn luyện đến đâu chắc đến đó”, duy trì có nền nếp việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chủ trương, giải pháp khắc phục những khuyết điểm. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV ngày càng được nâng lên, kiểm tra các nội dung đều đạt chất lượng tốt. 

Tổ chức luyện tập bắn súng bài 1 AK cho lực lượng DBĐV năm 2023

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện rút ra một số kinh nghiệm sau:

Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các cơ quan quản lý chặt nguồn DBĐV, điều tra, lập phiếu nắm chắc chuyên nghiệp quân sự; qua các đợt phúc tra, đăng ký thường xuyên nắm chắc di biến động, sổ sách quản lý được lập và thống nhất với các địa phương. Từ việc làm tốt công tác quản lý nguồn DBĐV ngay tại cơ sở nên khi có quyết định giao chỉ tiêu động viên huấn luyện, động viên kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị hàng năm của tỉnh, UBND huyện huy động quân số đạt 100%. Hiện nay, số quân nhân dự bị của huyện được biên chế vào các đơn vị dự bị của tiểu đoàn dự bị động viên theo đúng chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện xác định tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng DBĐV đủ số lượng và chất lượng, thực sự là lực lượng chiến lược hùng hậu của khu vực phòng thủ địa phương.

Đối với công tác huấn luyện cho lực lượng DBĐV, Ban CHQS huyện tập trung làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Trước khi huấn luyện, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác này; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm; kiện toàn khung cán bộ các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, bảo đảm đầy đủ vật chất, mô hình học cụ cho công tác huấn luyện. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu. Kết hợp huấn luyện theo kế hoạch với huấn luyện ngoại khóa, phát huy tốt vai trò của cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện, sâu sát kiểm tra của cơ quan và chỉ huy cấp trên trong quá trình huấn luyện; huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nội dung tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, thể lực; trình tự tổ chức chuẩn bị chiến đấu của các hình thức chiến thuật cho cán bộ các cấp.

Quá trình tổ chức huấn luyện, tập trung tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DBĐV. Đây là khâu then chốt, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBĐV, đảm bảo khả năng động viên nhanh và sẵn sàng chiến đấu được ngay trong mọi tình huống. Do đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, vấn đề quan trọng hàng đầu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV. Cùng với đó, Ban CHQS huyện tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho từng đối tượng. Tập trung giáo dục cho các đối tượng nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị, nhận thức rõ nghĩa vụ của bản thân, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên của Ban CHQS huyện đó là tổ chức điều hành huấn luyện chặt chẽ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát đối tượng, nhiệm vụ của đơn vị. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS tỉnh; căn cứ tình hình thực tế và kết quả sắp xếp quân nhân dự bị vào biên chế, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện và tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ. Trong huấn luyện, Ban CHQS huyện yêu cầu nội dung huấn luyện phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; kết hợp linh hoạt, đa dạng các hình thức, phương pháp huấn luyện cho phù hợp với đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tập trung phân đội với bồi dưỡng, rèn luyện cho từng người.

Song song đó, Ban CHQS huyện thường xuyên duy trì có nền nếp, chất lượng các chế độ công tác báo cáo, đăng ký thống kê, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra cả thường xuyên và đột xuất để kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện; kết hợp huấn luyện với hội thao, diễn tập, đánh giá kết quả; giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì chặt chẽ, nền nếp công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức phát động thi đua đột kích nhằm tạo khí thế thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi trong toàn đơn vị; bảo đảm chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị khi tham gia huấn luyện đúng quy định.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng DBĐV nên chất lượng huấn luyện DBĐV của huyện ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Lực lượng dự bị động viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu,… 

Tin tưởng rằng việc thực hiện tốt một số kinh nghiệm như trên, trong thời gian tới đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đơn vị không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thế Diện

 
Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1416
  • Trong tuần: 5 654
  • Tất cả: 3775458
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Đường Quang Thập, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email:caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner