Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày 28 và 29/7/2020, diễn ra phiên chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đến dự có đồng chí Trần Trí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Chí Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đồng Văn Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Cầu Ngang qua các khóa. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Chí Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Cầu Ngang nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị sản xuất có tăng, nhưng mức thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp, đứng thứ 6/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Về xây dựng nông thôn mới tuy có nhiều tiến bộ nhưng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để đưa nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ mới sớm đi vào cuộc sống, thời gian tới Cầu Ngang cần tập trung tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, tăng giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn ứng dụng tốt khoa học công nghệ, công nghệ 4.0, phát triển vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao có chỉ dẫn địa lý gắn với chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên đầu tư phát triển quy hoạch vùng chuyên canh phù hợp với phát triển thị trường. Đẩy mạnh phát triển mỗi xã 01 sản phẩm. Tập trung phát triển nuôi thủy sản phù hợp với quy hoạch, đẩy mạnh khai thác biển với quy mô lớn, phát triển chăn nuôi quy mô tập trung đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng nâng chất tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đưa Cầu Ngang đạt nông thôn mới năm 2022. Tập trung xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, hoạt động hợp tác xã. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chính sách người có công, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái biển; quan tâm thực hiện tốt công tác xóa nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tôc Khmer... Với tinh thần thẳng thắn nhìn vào sự thật, đánh giá những tồn tại hạn chế, Đại hội Đảng bộ Cầu Ngang lần thứ XII tập trung thảo luận, biểu biết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ mới. Theo đó, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền; mở rộng dân chủ, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững, ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển, phấn đấu đến năm 2025 đưa Cầu Ngang trở thành địa phương phát triển trung bình khá của tỉnh. Về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, phấn đấu tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt 114.129 tỷ đồng, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt từ 12,5-13,5%, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 25.000 tỷ đồng, thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 12%. Đến năm 2022, có 13 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (đạt 100% tổng số xã), trong đó có 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Chỉ tiêu xã hội: Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 55,75% trong tổng lao động xã hội. Lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%. Hàng năm, tạo việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động. Có 08 bác sĩ/1 vạn dân, 24 giường bệnh/10.000 dân, học sinh đi học trong độ tuổi tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99%, trung học phổ thông đạt 88,75%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 95%, hộ sử dụng điện đạt 99,7%, tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hộị, đến năm 2023, hộ nghèo còn dưới 4%; đến năm 2025 còn dưới 3,5%, trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer còn dưới 3,8%; hộ cận nghèo giảm bình quân trên 2%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,85%, chất thải nguy hại được xử lý đạt 99,3%, chất thải rắn y tế được xử lý đạt 100%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 3% diện tích tự nhiên (87,27% diện tích quy hoạch đất trồng rừng). Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh: Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, có 100% cơ quan, đơn vị; 90% xã, thị trấn an toàn về an ninh trật tự, giữ vững 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Hàng năm có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 90 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 400 đảng viên, tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. 

Để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Đại hội Đảng bộ Cầu Ngang lần thứ XII đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với huyện trong tình hình mới. Trong đó, xác định phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, mặt nước, lao động, phù hợp với điều kiện sinh thái từng tiểu vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng nhanh hiệu quả đầu tư trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho thâm canh cây trồng, vật nuôi, ưu tiên phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, các công trình thủy lợi phục vụ cho việc tái cơ cấu sản xuất, đến năm 2025, sản lượng lúa bình quân đạt khoảng 169.500 tấn/năm, chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất giống, lúa sạch, lúa hữu cơ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng "cánh đồng lớn"; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, gắn với đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu. Đầu tư thâm canh và mở rộng diện tích cây màu, xác định vùng chuyên canh sản xuất tập trung theo hình thức cánh đồng lớn trên các loại cây màu có giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, phấn đấu đến năm 2025 diện tích trồng màu đạt 18.750 ha/năm. Tập trung phát triển chăn nuôi bò gắn với đầu tư chất lượng con giống theo hướng nâng cao tầm vóc, tăng cường các hoạt động dịch vụ thú y để phát triển đàn bò bền vững; phát triển đàn theo phương thức nuôi tập trung gắn với an toàn dịch bệnh và hạn chế các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng đàn heo; tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm lấy thịt, lấy trứng theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đến năm 2025 nâng số lượng đàn bò khoảng 56.000 con, đàn heo 100.000 con, đàn gia cầm 1.900.000 con. Đến năm 2025 nâng số lượng đàn bò khoảng 56.000 con; hình thành trung tâm giao dịch, trung chuyển và chế biến bò tại xã Hiệp Hòa, làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm, theo chuổi giá trị. Tập trung đầu tư phát triển ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, phát triển toàn diện ở cả 03 vùng nước mặn, lợ và ngọt, đa dạng hóa đối tượng nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao, sản xuất theo hướng an toàn dịch bệnh và sản xuất thủy sản sạch. Quản lý tốt con tôm giống, hình thành và phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh mật độ cao, nuôi 2 giai đoạn ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, dịch bệnh, tranh thủ các nguồn lực xây dựng Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông dân, đồng thời, đẩy mạnh phát triển khai thác, đánh bắt thủy, hải sản; thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nâng cấp, đóng mới nhiều tàu có công suất lớn từ 200CV trở lên, có thể khai thác ở ngư trường xa bờ dài ngày, hiện đại hóa các ngư cụ để tăng năng suất và sản lượng khai thác các loại hải sản có giá trị cao. Đưa vào sử dụng khai thác có hiệu quả Khu neo đậu tránh trú bão Vàm Lầu, đến năm 2025, phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt 72.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 39.000 tấn, khai thác biển đạt 25.000 tấn, khai thác nội đồng 8.000 tấn. Phát triển, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ theo hướng ưu tiên thực hiện biện pháp khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên đối với các diện tích rừng có tiềm năng; đối với việc trồng bổ sung, trồng mới cần chọn lọc giống cây lâm nghiệp theo hướng tăng cây đa tác dụng, đa mục tiêu, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân tham gia bảo vệ rừng; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện phát triển du lịch sinh thái ven biển, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng bền vững, tạo điều kiện tối đa để thu hút các nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư và thành phần kinh tế, tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với vùng nguyên liệu như: công nghiệp chế biến thủy sản, nông sản, đặc biệt là các dự án chế biến tôm, đậu phộng, rau màu các loại; sản xuất công cụ và máy móc, đóng sửa tàu thuyền, may mặc… Hoàn thành và đưa vào hoạt động Cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, dự án nuôi trồng vi tảo kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời; xây dựng Cụm Công nghiệp Long Sơn; tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ. Khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nâng cấp thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo ra những sản phẩm hàng hóa đặc trưng riêng. Phấn đấu đến năm 2025, việc phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện. Duy trì phát triển làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống đã được công nhận, xây dựng phát triển làng nghề mới gắn với quy hoạch nông thôn; lựa chọn, bồi dưỡng, hỗ trợ một số hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng động thành lập doanh nghiệp, làm nòng cốt nhằm thu hút lao động nhàn rỗi trong địa phương, dần hình thành các cụm, điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh năng động. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Quy hoạch, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả tổng hợp và tính hệ thống, nhất là mạng lưới giao thông, điện, nước, thủy lợi, hạ tầng giáo dục, y tế, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, thu gom và xử lý chất thải rắn, quy hoạch bảo vệ môi trường; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng thương mại. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là ưu tiên đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị, gắn kết giữa đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng nông thôn làm cơ sở phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư nâng chất các tiêu chí đô thị loại V, tạo tiền đề để xây dựng đô thị loại IV đối với thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới 2020-2025 gồm 41 đồng chí; tại phiên họp Ban Chấp hành đầu tiên, đồng chí Trần Thị Kim Chung được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Minh Bảnh và đồng chí Nguyễn Văn Ngà được bầu giữ chức Phó bí thư Huyện ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh, gồm 23 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Chung - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XII hoàn thành chương trình đề ra và kết thúc thắng lợi. Đại hội tập trung trí tuệ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ mới 2020-2025... Phát huy truyền thống huyện anh hùng, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất; với ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân huyện Cầu Ngang quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra, xây dựng quê hương Cầu Ngang ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Một số hình ảnh tại đại hội:

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Cầu Ngang qua các khóa đến dự đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm tới

Lãnh đạo Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 tặng hoa, quà các đồng chí BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Cầu Ngang lần thứ XII ra mắt

Đoàn đại biểu huyện Đảng bộ Cầu Ngang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025

Đình Cảnh

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 8,779
  • Tất cả: 1,578,045