Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Cầu Ngang

saoy-779-qd-ubnd%20Q%C4%90%20Ban%20h%C3%A0nh%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tri%E1%BB%83n%20khai%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20%E2%80%9Ct%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20t%E1%BA%ADp%20hu%E1%BA%A5n%20chuy%C3%AAn%20s%C3%A2u.pdf
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 129
  • Hôm nay: 4328
  • Trong tuần: 20,543
  • Tất cả: 2,362,284