Cầu Ngang triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sáng ngày 01/11, UBND huyện Cầu Ngang tổ chức hội nghị lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện để triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Trà Vinh.

Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện báo cáo công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Thời gian qua, công tác xây dựng, tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của Sở Tư pháp còn một số đơn vị xây dựng văn bản chưa đúng thể thức, trình tự và thẩm quyền theo quy định. Để chấn chỉnh công tác này, ngày 18/10/2022 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND “Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh”. Nghị quyết này quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; áp dụng cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân, có liên quan đến công tác xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND và quyết định quy phạm pháp luật của UBND các cấp. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh. 

Theo ông Lê Thanh Sơn, từ nay đến đầu năm 2023, đối với các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đề nghị Phòng Tài chính - kế hoạch huyện bổ sung dự toán (định mức chi cụ thể theo điều 3, điều 4, điều 5 của Nghị quyết số 15) để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định. 

Trung Kiên
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 149
  • Hôm nay: 4830
  • Trong tuần: 21,045
  • Tất cả: 2,362,786