English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 11/05/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:2
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: soxd@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3864411

2
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:4
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 31 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:4
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 31 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:0
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần

 - Địa chỉ: khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

5
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:4
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

6
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 05/06/2021
Lượt xem:0
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duyên Hải

Địa chỉ: ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtnmthuyenduyenhaitv@gmail.com

7
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:6
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

 - Địa chỉ: Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtnmtcttv@gmail.com

8
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:0
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301.

9
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:2
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19/5, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

10
Ngày bắt đầu: 04/05/2021
Ngày kết thúc: 03/06/2021
Lượt xem:17
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

11
Ngày bắt đầu: 22/04/2021
Ngày kết thúc: 22/05/2021
Lượt xem:64
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280.

12
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 19/05/2021
Lượt xem:98
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về : 

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

- Địa chỉ: Số 14, đường 2/3, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Email: ptnmttxdh@gmail.com

13
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 18/05/2021
Lượt xem:50
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

14
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:80
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố TV, tỉnh Trà Vinh

- Email: skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.300.

15
Ngày bắt đầu: 14/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:92
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 10/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:100
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 09 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: 

- Điện thoại:

2
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 06/05/2021
Lượt xem:134
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: qlhsxd.soxd@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.468

3
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:162
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Cầu Kè

 - Địa chỉ: 

- Email: 

- Điện thoại: 0294.3834.169.

4
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 01/05/2021
Lượt xem:130
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

5
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:140
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

6
Ngày bắt đầu: 23/03/2021
Ngày kết thúc: 23/04/2021
Lượt xem:152
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

7
Ngày bắt đầu: 20/03/2021
Ngày kết thúc: 19/04/2021
Lượt xem:160
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301.

8
Ngày bắt đầu: 18/03/2021
Ngày kết thúc: 17/04/2021
Lượt xem:176
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố TV, tỉnh Trà Vinh

- Email: skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.300

9
Ngày bắt đầu: 04/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:224
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3863.164

10
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 01/04/2021
Lượt xem:214
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

11
Ngày bắt đầu: 01/03/2021
Ngày kết thúc: 01/04/2021
Lượt xem:218
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

12
Ngày bắt đầu: 01/03/2021
Ngày kết thúc: 30/03/2021
Lượt xem:208
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

- Địa chỉ: 278, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: diemchi2512@gmail.com

- Điện thoại: 02943.746.600.

13
Ngày bắt đầu: 01/02/2021
Ngày kết thúc: 02/03/2021
Lượt xem:280
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 14, đường 19/5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

- Điện thoại: 0294.3862330

14
Ngày bắt đầu: 28/01/2021
Ngày kết thúc: 26/02/2021
Lượt xem:232
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tư pháp

- Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 02, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: stp@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3862972

15
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:298
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Công an tỉnh (qua Phòng tham mưu Công an tỉnh)

- Địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Đáng, Khóm 6, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Điện thoại: 0693.729.061

16
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:256
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: dnhanh@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

17
Ngày bắt đầu: 14/01/2021
Ngày kết thúc: 14/02/2021
Lượt xem:312
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongqlnsxdtv@gmail.com

- Điện thoại: 02943.866.468

18
Ngày bắt đầu: 12/01/2021
Ngày kết thúc: 12/02/2021
Lượt xem:342
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongqltdtttravinh@gmail.com

- Điện thoại: 02943.862.426

19
Ngày bắt đầu: 22/12/2020
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:402
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: trastctv@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

20
Ngày bắt đầu: 18/12/2020
Ngày kết thúc: 18/01/2021
Lượt xem:430
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv.travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853.044

21
Ngày bắt đầu: 16/12/2020
Ngày kết thúc: 16/01/2021
Lượt xem:380
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 01, đường 19 tháng 5, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinh@chinhphu.vn

- Điện thoại: 0294.3851.917

22
Ngày bắt đầu: 15/12/2020
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:418
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

23
Ngày bắt đầu: 15/12/2020
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:408
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

24
Ngày bắt đầu: 25/11/2020
Ngày kết thúc: 25/12/2020
Lượt xem:1604
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

25
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 01/12/2020
Lượt xem:356
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 30/11/2020 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

26
Ngày bắt đầu: 20/11/2020
Ngày kết thúc: 04/12/2020
Lượt xem:428
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: trungtdtv@gmail.com

- Điện thoại: 0899.671.267

27
Ngày bắt đầu: 05/11/2020
Ngày kết thúc: 06/12/2020
Lượt xem:448
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: dnhanh@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

28
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:470
Trích yếu:

-       Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

-       Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:  

        Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

-       Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

-       Email: qlhdxd@travinh.gov.vn

-       Điện thoại: 02943.866.468

29
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:450
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnhTrà Vinh

- Địa chỉ: Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3866.212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com

30
Ngày bắt đầu: 28/10/2020
Ngày kết thúc: 28/11/2020
Lượt xem:491
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3863.164

31
Ngày bắt đầu: 16/10/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:502
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3863.164

32
Ngày bắt đầu: 15/10/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:480
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: trastctv@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

33
Ngày bắt đầu: 14/10/2020
Ngày kết thúc: 14/11/2020
Lượt xem:494
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv.travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853.044

34
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/11/2020
Lượt xem:522
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

35
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/11/2020
Lượt xem:523
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: hatinhsvhttdltv@gmail.com

- Điện thoại: 02943.862.426

36
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:544
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.860.949

37
Ngày bắt đầu: 06/10/2020
Ngày kết thúc: 24/10/2020
Lượt xem:502
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày làm việc

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: svhttdltv@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.862.426

38
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:507
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố TV, tỉnh Trà Vinh

- Email: skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.300

39
Ngày bắt đầu: 25/09/2020
Ngày kết thúc: 25/10/2020
Lượt xem:589
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 14, đường 19/5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongdantoc@sgdtravinh.edu.vn

- Điện thoại: : 0294.3864324 (phòng Kế hoạch Tài chính)

40
Ngày bắt đầu: 25/09/2020
Ngày kết thúc: 25/10/2020
Lượt xem:579
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở lao động thương binh và xã hội  tỉnhTrà Vinh

- Địa chỉ: Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3866.212

- Email: sldtbxh@travinh.gov.vn

41
Ngày bắt đầu: 24/09/2020
Ngày kết thúc: 24/10/2020
Lượt xem:683
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv.travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853.044 

42
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:646
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

43
Ngày bắt đầu: 10/09/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:686
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

44
Ngày bắt đầu: 03/09/2020
Ngày kết thúc: 03/10/2020
Lượt xem:740
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở lao động thương binh và xã hội  tỉnhTrà Vinh

- Địa chỉ: Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866.212

- Email: thiennkt@gmail.com

45
Ngày bắt đầu: 26/08/2020
Ngày kết thúc: 26/09/2020
Lượt xem:813
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

46
Ngày bắt đầu: 21/08/2020
Ngày kết thúc: 28/09/2020
Lượt xem:821
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 5 ngày làm việc

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: svhttdltv@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.862.426

47
Ngày bắt đầu: 21/08/2020
Ngày kết thúc: 21/09/2020
Lượt xem:770
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: trastctv@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

48
Ngày bắt đầu: 21/08/2020
Ngày kết thúc: 11/09/2020
Lượt xem:847
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày làm việc

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: svhttdltv@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.862.426

49
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 12/09/2020
Lượt xem:824
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở lao động thương binh và xã hội  tỉnhTrà Vinh (Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Trà Vinh)

 - Địa chỉ: Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3866.212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com

50
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 05/09/2020
Lượt xem:903
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

123
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 300
  • Hôm nay: 17114
  • Trong tuần: 173,417
  • Tất cả: 15,090,438