Công văn số: 1482/SGDĐT-TCCB trả lời câu hỏi công dân (Nguyễn Hùng Cường) về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Lượt xem: 1118

Nội dung câu hỏi:

Ngày 20/7/2023, tôi có gửi câu hỏi đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chưa được thăng hạng giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III. Đến ngày 01/8/2023 tôi có nhận được Công văn số 1356/SGDĐT-TCCB có nội dung trả lời: Khi viên chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo Thông tư số 01 thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

Công văn trả lời nêu trên chưa làm rõ nội dung: “Tại sao các tỉnh khác các giáo viên mầm non hạng IV đã được thăng lên hạng III, trong khi đó huyện Cầu Kè nói riêng và các huyện khác trong tỉnh nói chung giáo viên mầm non hạng IV vẫn giữ nguyên chưa được thăng hạng III và hưởng lương theo hạng (trong khi đó đáp ứng đủ điều kiện)”. Xin hỏi do tỉnh Trà Vinh chưa triển khai thực hiện được hay Sở Giáo dục và Đào tạo chưa hướng dẫn triển khai thực hiện, nếu đã có hướng dẫn tôi xin văn bản hướng dẫn đó. Bởi vì theo Thông tư:

Từ ngày 20/3/2021, khi Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực sẽ làm hết hiệu lực của Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Theo đó, giáo viên mầm non công lập chỉ sẽ gồm hạng I, hạng II và hạng III (bổ sung hạng I, không còn tuyển mới chức danh hạng IV). Với viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định cũ nếu đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo Thông tư mới này thì giáo viên mầm non hạng IV được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III.

Riêng giáo viên mầm non hạng IV chưa đáp ứng trình độ chuẩn thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 đến 4,06 cho đến khi đạt trình độ chuẩn thì được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không đạt chuẩn trình độ. Xin trân trọng cảm ơn!

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...