Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 5657
Sáng nay 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: qua 10 năm triển khai, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Kết quả, đã khởi tố, điều tra hơn 19.500 vụ án, gần 33.900 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có gần 2.700 vụ án và hơn 5.800 bị can về tội tham nhũng. Riêng Ban chỉ đạo, từ khi thành lập đến nay đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Qua đó đã xử lý nghiêm minh, công khai cán bộ sai phạm liên quan các vụ án, trong đó có 37 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự, có tác dụng rất lớn trong việc cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Song song đó công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực, cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61 ngàn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7%, riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50 ngàn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng bàn việc chống giặc nội xâm, được sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, được nhân dân quan tâm và kỳ vọng. Đồng thời đây không phải là hội nghị để kể về thành tích mà để rút ra bài học kinh nghiệm và để tiếp tục mở rộng, làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn mới. Theo đó có 6 bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thể chế để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động không đúng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

                                                     Xuân Kha