Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Lượt xem: 5267
Sáng ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách TTHC đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2021 và 8 tháng năm 2022 đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758/17.687 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã thống kê, rà soát tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định kinh doanh và phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5187 TTHC trên 100 lĩnh vực, qua đó giúp giảm tầng nấc, khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh từng bước được đưa vào vận hành, đã cập nhật trên 17.680 quy định hiện hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa trên 1.000 quy định kinh doanh, giúp Chính phủ đánh giá nỗ lực cải cách của từng bộ, ngành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực hiện.

Về đổi mới thực hiện thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56/63 tỉnh, thành phố lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC duy nhất.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương, đã cung cấp trên 3.800 dịch vụ công trực tuyến, đồng bộ trạng thái gần 130 triệu hồ sơ, hơn 2,7 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Tổng số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Đồng thời, đã hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.         

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, có 90% cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử, 70% lãnh đạo các cấp đã sử dụng chữ ký số cá nhân.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp đã thảo luận, tham luận chuyên đề về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác cải cách TTHC thời gian qua, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh TTHC trên nhiều lĩnh vực còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, phân cấp, phân quyền chưa đầy đủ, rõ ràng, gây bức xúc trong xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính; quan tâm đầu tư thỏa đáng công tác tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp, từ đó tham gia tích cực vào chuyển đổi số. Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân; với với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực” và “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện”.

Trúc Phương