Tập trung triển khai 26 dự án khởi công mới trong năm 2023
Lượt xem: 4528
Sáng ngày 8/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp giao ban công tác xây dựng cơ bản để nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình giải ngân năm 2022; công tác triển khai và giải ngân vốn các dự án khởi công mới năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo về tình hình giải ngân năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 31/1/2023, tỉnh đã giải ngân 4.048,533 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch (so với cùng kỳ 93,5% kế hoạch). Trong đó, có 7 chủ đầu tư đạt 100% kế hoạch; có 13 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân chung (94,8% kế hoạch); có 9 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định. Đối với các dự án chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
(đối với dự án 2 bước), cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sớm để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Về các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 2022 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết cho các dự án sớm triển khai sử dụng kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.574,233 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 6/2/2023 là 228,376 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch. Trong năm 2023, có 26 dự án khởi công mới, gồm: 16 dự án thiết kế 2 bước, 9 dự án thiết kế 1 bước, 1 dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng cơ bản thống nhất với các báo cáo về tình hình giải ngân vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, theo ông vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng mà kế hoạch năm 2022 đã đưa ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan. Các dự án đã ký kết với các nhà thầu cần khẩn trương thi công theo đúng tiến độ, tập trung công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm 2023, có 26 dự án khởi công mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư triển khai ngay từ đầu năm.

Quốc Bình

1 người đã bình chọn