Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5038
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, Trà Vinh tăng lên hạng 26/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng quản lý và điều hành tốt nhất cả nước. Chỉ số PAPI của tỉnh đứng thứ hạng 48/63 tỉnh, thành phố. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn gửi thư cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Trà Vinh.