UBMTTQ Việt Nam tỉnh sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 4592
Sáng ngày 7/7, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 

 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Triết phát biểu gợi ý thảo luận

Đến dự hội nghị có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

6 tháng đầu năm 2023, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tin tưởng, đồng thuận, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền; tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh cho cấp ủy, chính quyền các cấp theo dõi chỉ đạo, giải quyết, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, ổn định dư luận xã hội...

Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã chi hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 250 căn nhà đại đoàn kết, tặng gần 47.000 phần quà; hỗ trợ 3.586 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh; tặng quà cho 1.664 học sinh nghèo; hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất…

Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là công tác tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiu mẫu, 8/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam 3 cấp chủ trì, phối hợp các ngành liên quan có các giải pháp cụ thể để triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực, hiệu quả của UBMTTQ các cấp và tổ chức thành viên trong 6 tháng đầu năm 2023. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của UBMTTQ các cấp trong việc chia sẻ những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác với những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị

Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, nhất là các nội dung có liên quan đến 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác sơ, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện trong từng giai đoạn để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và bàn giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động, các phong trào, qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh; trước hết là tập trung xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là chú trọng theo dõi việc tiếp thu, giải trình, xử lý những kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan, đối tượng được giám sát, phản biện. Đồng thời, phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Triết đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến nêu tại hội nghị, đồng thời đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà năm 2023.

Trúc Phương