Sắp xếp đơn vị hành chính phải linh hoạt, hợp lý
Lượt xem: 3806
Sáng ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH, Nghị quyết 117/NQ-CP về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe các hướng dẫn về các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; việc điều chỉnh địa giới hành chính; việc quản lý tài chính, biên chế,…

Tại đây, các đơn vị, địa phương cũng trao đổi một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: VGP/ Nhật Bắc)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính linh hoạt, hợp lý; bảo đảm bộ máy hành chính vẫn hoạt động trơn tru. Đặc biệt, sau khi sắp xếp sẽ dôi dư nhân lực, cơ sở vật chất,…do đó phải xử lý linh hoạt, phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước; trong tổ chức thực hiện cần tập trung tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân, đặc biệt là các chủ thể có liên quan.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản; xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình, nguồn lực thực hiện sát với tình hình thực tiễn; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh.

Ngân Linh